ALKMAAR - Woensdag 16 oktober tekenden burgemeester Piet Bruinooge en councillor Ruth Malloy namens de burgemeester van Bath, de ‘loan-agreement’, waarmee het definitief is dat het bekende Bath-orgel in het voorjaar van 2020 teruggaat naar Bath.


Het barrel organ, dat in 1945 het middelpunt was van een inzamelingsactie voor door de oorlog verarmde Alkmaarders, wordt daar door deskundigen gereviseerd, zodat alle 10 melodieën weer gespeeld kunnen worden. Daarna is het orgel weer even te horen in de straten van Bath en tijdens een tournee van het Regionaal Jeugdorkest Artiance. In het voorjaar van 2021 komt het orgel weer terug naar zijn plek in het Alkmaarse stadhuis.

75 jaar stedenband
In Bath wordt het orgel gereviseerd en tentoongesteld in het kader van 75 jaar jumelage met Alkmaar. Na een jaar keert het orgel weer terug naar Alkmaar. De benodigde gelden zijn ingezameld door de Rotary Clubs en de uitwisselingscomité’s uit beide steden. Transportbedrijf Stad Alkmaar neemt de kosten voor vervoer van dit museale instrument op zich. Het barrel-organ is inmiddels hèt symbool van de stedenband tussen Bath en Alkmaar. Jaap Schuurman van Stad Alkmaar, Chris Davies (Bath), Otto de Jong (dirigent van het Regionaal Jeugdorkest Artiance) en diverse leden van het Alkmaars Uitwisselingscomité waren bij de ondertekening aanwezig.

Hulpactie voor Alkmaar
In 1945, toen de oorlog voorbij was, besloot de Rotary Club van Bath Alkmaar te adopteren. Zij werd geïnspireerd door de in 1940 uit Alkmaar gevluchte jonge Alkmaarse onderwijzer Eli Prins, die lezingen hield over wat er in Nederland gebeurde en het moeizame verzet tegen de Duitse bezetter. Voor 25 pond werd na de oorlog een oud straatorgeltje gekocht, dat werd beschilderd in de Nederlandse kleuren en de tekst ‘Please help the Dutch children in Alkmaar’. Hiermee zamelde de Rotary in de straten van Bath geld en voedsel in voor de inwoners van Alkmaar. Naderhand is het instrument door Bath aan de stad Alkmaar geschonken en kreeg het een ereplek in het Alkmaarse stadhuis. Het instrument is het symbool voor de inmiddels 75-jarige stedenband tussen Bath en Alkmaar.