ALKMAAR - Dit jaar ontvingen acht inwoners van de gemeente Alkmaar een Koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Waarnemend burgemeester Emile Roemer ging bij de gedecoreerden thuis langs, om ze te verrassen met hun Koninklijke Onderscheiding. Uiteraard hoorde daar ook een bloemetje en een oranjebitter bij.


De gedecoreerden zijn mevrouw C.E. Albertsma, mevrouw C.C.A. Slooten-Groot, mevrouw A.C. Boek-Koch, de heer D. Bart, de heer P.A. Tensen, de heer H.B. Abell, de heer F.J.A. Hof en de heer M. Hoekmeijer. De gedecoreerden zijn allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Gedecoreerden en motivatie voor een Koninklijke onderscheiding:

Mevrouw C.E. (Liesbeth) Albertsma: Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Albertsma is sinds 1991 werkzaam als hoofdtrainer Turnen Dames en verenigingsmanager van Gymnastiekvereniging Hercules Beemster/Stichting Turncentrum Waterland. Naast haar werk heeft ze vele onbezoldigde activiteiten uitgevoerd dat ten goede kwam voor de gymnastiekvereniging. De vereniging is van een dorpsclub uitgegroeid tot een landelijke, zeer professionele vereniging. Haar turners behaalden meerdere medailles tijdens de Nederlandse kampioenschappen. Ook zette zij zich in voor de bouw van de turnhal in Zuidoostbeemster in 2008 en later voor de opbouw van de permanent ingerichte turnhal in Purmerend.

Mevrouw C.C.A. (Tiny) Slooten-Groot: Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Slooten zet zich vanaf 1975 in als vrijwilliger bij de voetbalvereniging S.V. De Rijp. Zij regelde het jaarlijkse jeugdkamp, de kantinediensten en diverse toernooien en evenementen. Daarnaast is zij mantelzorger voor haar zoon, regelt zijn huishouden, boodschappen, administratie en ondersteunt zieke familieleden. Als vrijwilliger van de Rijper IJsclub verzorgt zij de jaarlijkse bingo en ondersteunt de organisatie van evenementen, zoals het midwinterfeest. Als vrijwilliger bij buurtvereniging Hondenwagens Stapvoets steunt zij hulpbehoevenden en helpt bij de organisatie van activiteiten.

Mevrouw A.C. (Anna) Boek-Koch: Lid in de Orde van Oranje Nassau
Vanaf 1982 zet mevrouw Boek-Koch zich belangeloos in als patiëntenvervoerder/ begeleider bij het Noordwest Ziekenhuis. Zij was 38 jaar geleden één van de eersten, die patiënten in het ziekenhuis in hun bed of rolstoel van de ene afdeling naar de andere brachten. Zij deed dit op zo’n warme en vriendelijke manier, dat patiënten hun verblijf in het ziekenhuis toch als positief ervaarden.

De heer D. (Dick) Bart: Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Bart zet zich al vanaf 1989 belangeloos in voor verschillende organisaties. Bij Stichting Cultureel Centrum Onder de Linden in Middenbeemster is hij voorzitter. Het theater heeft zich aangesloten bij Visit Beemster, een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van toerisme in de Beemster. Daarnaast is hij voorzitter van de Gymnastiekvereniging Hercules Beemster. Onder zijn leiding is de vereniging gegroeid en succesvol geweest bij de Nederlandse Kampioenschappen. Sinds een paar jaar is hij ook voorzitter van de Stichting Turncentrum Waterland.

De heer P. A. (Piet) Tensen: Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Tensen was lid van de Stuwgroep Commissie Samen op weg, met als doel samenwerking tussen de Hervormde en Gereformeerde Kerk. Zijn inzet en zoeken naar steeds weer nieuwe openingen en mogelijkheden, was van enorme waarde. Ook was hij vele jaren lid van de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (Polengroep). In de jaren 2000-2017 was de heer Tensen bestuurslid van de Grote Kerk Schermerhorn. Hij zette zich in voor de herbestemming, het behoud en voortbestaan van dit Rijksmonument. Hij zorgde er voor dat concerten mogelijk waren, hield zich bezig met het werven van donateurs en vrijwilligers èn het activeren en betrekken van omwonenden bij de kerk. Tijdens de renovatie van de kerk leidde hij de verhuizing van spullen in goede banen.. Daarnaast was hij jarenlang vrijwillig chauffeur van het Schoolbusvervoer voor kinderen in de Beemster, De Rijp, Stompetoren, Oterleek en Schermer en tevens voorzitter van de Dorpsraad van Schermerhorn.

De heer H.B. (Huib) Abell: Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Abell zet zich vanaf 1980 vrijwillig in voor diverse verenigingen, zoals badmintonvereniging Flash De Mare, waar hij jeugdtrainer en trainer van de groep 55+ is. Bij Stichting Vrienden van Nusantara (woonzorgcentra voor ouderen met een Nederlands-Indische of Indonesische achtergrond) is hij organisator en ceremoniemeester van diverse evenementen. Hij ondersteunt de optredens van Pencak Silat Manyang (Indonesische vechtkunst) met muziek, zorgt voor de kleding en presentatie van de groep.

De heer F.J.A (Frans) Hof: Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Hof zet zich ruim 50 jaar vrijwillig in voor de Stichting Zeekadetkorps Alkmaar en Zeekadetkorps Nederland. Hij fungeert als officier en maakt deel uit van de technische dienst. Hij neemt het onderhoud aan een oud patrouillevaartuig van de Koninklijke Marine voor zijn rekening. Binnen het korps leidt hij projecten, haalt sponsoren binnen en fungeert als hoofd van de veiligheidscommissie. Daarnaast zet hij zich ook in voor de 10-daagse zomerkampen en Sail Amsterdam.

De heer M. (Martin) Hoekmeijer: Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Hoekmeijer zet zich al vanaf 1995 belangeloos in voor de Recreatie Sportvereniging Alkmaar (sinds mei 2020 opgeheven). Hij was kaderlid en zwemleider. Daarnaast was hij lid van diverse commissies en betrokken bij allerlei (jeugd)activiteiten. Voor de Vereniging van Eigenaren Huibert Pootlaan geeft hij al decennialang technische ondersteuning en zorgt hij voor het groenbeheer en de leefbaarheid in zijn woonomgeving.