ALKMAAR - Voorafgaand aan Koningsdag vindt jaarlijks de Lintjesregen plaats. In Alkmaar mocht burgemeester Bruinooge vandaag zeventien Koninklijke Onderscheidingen uitreiken aan inwoners die zich geruime tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Daarvan zijn 15 personen onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee personen als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in het stadhuis waar de gedecoreerden en hun naaste familie door de burgemeester werden ontvangen. Aansluitend werd een receptie gehouden in de Grote Sint Laurenskerk met alle inwoners die in het verleden een Koninklijke Onderscheiding mochten ontvangen.

Mevrouw M.B.T. Commandeur - De Boer (80 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Commandeur krijgt de onderscheiding voor haar langdurige vrijwillige inzet voor de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem en zorgcentrum De Mieuwijdt in De Rijp. Zij zet zich in voor zieke mensen, ouderen, eenzame dorpsgenoten en bewoners van het verzorgingshuis, die zij uit hun isolement probeert te halen. Ze enthousiasmeert ze om deel te nemen aan activiteiten die in het verzorgingshuis plaatsvinden. Ook wandelt zij wekelijks met één van deze personen uit de eerder genoemde groepen en ter afsluiting regelt zij koffie/thee bij haar thuis. Haar hele werk voor de Zonnebloem bestaat uit organiseren en coördineren van dagjes uit en reizen, bijwonen van vergaderingen en het regelen van een bloemetje voor zieke mensen.

Mevrouw Y.J. Zut - Hoekmeijer (62 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Zut ontvangt haar onderscheiding voor ruim 40-jarige vrijwillige inzet voor de Gondelvaartvereniging Koedijk, SV Koedijk en Vakantiebureau Lunteren. Vanaf 1974 is mevrouw betrokken bij SV Koedijk in de G-takL het sporten door mensen met een beperking. Zij is coach, begeleider en trainer van het G-handbalteam, redactielid van het verenigingsblad en lid van het projectteam Special Olympics. Daarnaast is mevrouw Zut al ruim 25 jaar betrokken bij de gondelvaartvereniging. Hier verricht zij allerlei werkzaamheden, zowel achter de schermen als tijdens het grote evenement. Ook draait ze haar hand niet om voor de vakantieweken van Vakantiebureau Lunteren; een organisatie die vakanties regelt voor mensen die licht beperkt zijn. Mevrouw Zut gaat mee als algemeen verzorgende in de algemene dagelijkse levensbehoefte.

Mevrouw J.J. Lawant (72 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Lawant ontvangt haar onderscheiding voor ruim 25 jaar belangeloze inzet voor het Consumenten Platform Noord-Kennemerland, de kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Alkmaar en het Regionaal Platform Woonconsumenten Noord-Kennemerland. Bij de eerstgenoemde organisatie was zij penningsmeester en bestuurslid. Naast de financiën zette zij zich ook in voor de verbetering van de gezondheidszorg. Zij was vertegenwoordiger in commissies bij de Provincie Noord-Holland, Gemeente Alkmaar en het Medisch Centrum Alkmaar, waar zij de patiëntenbelangen en -rechten bewaakte en verdedigde. Ook was mevrouw Lawant secretaris van het Regionaal Platform Woonconsumenten, waarin zij zich inzette op inhoudelijke terreinen zoals leeftijdsbestendige woonomgeving, senioren huisvestiging en 55+woningen. Daarnaast is zij ook penningmeester van de Alkmaarse Raad van Kerken.

Mevrouw J.A.M. de Jager - De Bruijn (76 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw De Jager ontvangt haar onderscheiding voor 30 jaar vrijwilligerswerk bij de Welfare van het Rode Kruis in Alkmaar. Bij deze organisatie begeleidt zij handwerkactiviteiten. Sinds een aantal jaren doet zij ook de coördinatie van deze bijeenkomsten. Hiervoor regelt zij de locatie, koffie & thee en verzorgt de materialen en gereedschappen die de groepen gebruiken voor het handwerken. Alle gemaakte handwerken worden op diverse gelegenheden verkocht en de opbrengst hiervan komt ten goede aan het Rode Kruis. Daarnaast is mevrouw mantelzorger en biedt zij hulp aan mensen uit haar omgeving.

De heer J. Velseboer (80 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Velseboer ontvangt zijn onderscheiding voor 35 jaar belangloze inzet voor het koor The Sea Sight Singers. Hij regelt het repertoire van het koor. Hij houdt bij wat er in de afgelopen jaren is gezongen en zorgt voor de juiste partituren. Ook helpt hij met het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt en zorgt dat er geld in de kas komt door het inzamelen van oud papier. In de loop der tijd heeft hij bijna 758.000 kilo oud papier ingezameld op vaste adressen en routes.

De heer M.A. de Jong (71 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer De Jong ontvangt zijn onderscheiding voor 47 jaar belangeloze inzet bij diverse organisaties, zoals het Stedelijk Harmonieorkest Soli Deo Gloria, Vervoersmaatschappij NZH, Protestantse Gemeente Sint Pancras en Stichting Rolstoelbus Alkmaar. Op dit moment is de heer De Jong alleen nog actief bij de Vervoersmaatschappij NZH en Stichting Rolstoelbus Alkmaar. Bijna 25 jaar werkte hij voor de Stichting Rolstoelbus, waarbij hij zich verdienstelijk maakte door het werven van sponsorgelden, die nodig zijn voor de aankoop van nieuwe bussen. Ook het beheer en onderhoud van de bussen trok hij naar zich toe. Bij de NZH houdt hij zich bezig met het verzorgen van rondleidingen door het museum NZH. In het verleden was hij ook lid van de Ondernemingsraad.

De heer W.H. Timmerman (70 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Timmerman ontvangt zijn onderscheiding voor ruim 40 jaar vrijwilligerswerk bij de Protestantse Gemeente Graft-De Rijp en Oost- en Westgraftdijk en 15 jaar belangeloos werk voor het Midwinterfeest. Als betrokkene van de Kerkraad fungeert hij als ouderling/ kerkvoogd, scriba, lector, vervoerder en beheerder van de Grote Kerk. Ook organiseert hij de maandelijkse koffie-inloopochtenden voor alleenstaanden en de jaarlijkse Schoenendoosactie voor kinderen in oorlogsgebieden en kinderen in “knelsituaties” Vanaf 2003 is hij betrokken bij het Midwinterfeest. Hiervoor was hij beheerder van de Grote Kerk en is actief bij de op- en afbouw van het feestterrein.

De heer C.Q. van Dijk (65 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Van Dijk zet zich al 30 jaar belangeloos in voor de Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Ros Beyaert en de Stichting Kinderboerderij De Rekerhout. Bij de eerste genoemde stichting wordt er paardrijles gegeven aan personen met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking. Hij is hier bestuurslid, maar steekt ook de handen uit de mouwen voor allerlei werkzaamheden op de manage: helpen bij het opstijgen en afstappen van de ruiters, het zadelen van de paarden, spullen klaarzetten voor de lessen en het “knollenhollen”. Voor de Stichting Kinderboerderij De Rekerhout verricht hij schilderwerkzaamheden en is in te zetten bij allerlei andere hand- en spandiensten. Ook verzorgt hij de tuin rondom de boerderij. Naast dit alles onderhoudt hij sinds 1977 de tuin van diverse bewoners en verricht hij grafonderhoudswerkzaamheden.

De heer L. Mechielsen (77 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Mechielsen zet zich vanaf 1970 belangeloos in voor de Wielervereniging Alcmaria Victrix en al ruim 10 jaar voor de Stichting Kinderboerderij De Rekerhout. Daarnaast was hij van 1977 tot 2000 verbonden aan het Kaasdragersgilde. Bij de Wielervereniging Alcmaria Victrix organiseerde de heer Mechielsen de zeskampen met andere verenigingen, was redacteur van het clubblad, fungeerde als jurylid en aanjager van de werkochtenden voor het onderhoud van de wielerbaan en het mountainbikeparcours. Als bestuurslid en vrijwilliger van de Toerclub Alcmaria Victrix organiseerde bij meerdaagse fietstochten en is nog steeds actief als verkeersregelaar. De heer Mechielsen zette zich ook in bij Wielervereniging NoordHolland. Hier verzorgde hij wintertrainingen en gaf privé-trainingen aan talenten. Nu organiseert hij wekelijks de “koppelomniums” op de wielerbaan. Voor de Stichting Kinderboerderij De Rekerhout onderhoudt hij het erf, de weide en de speelplaats van de kinderboerderij. Ook speelt hij jaarlijks een rol in de levende kerststal.

De heer H.C. de Reus (71 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer De Reus zet zich vanaf 1965 vrijwillig in en was verbonden aan de Vereniging Sporting Schermer, het vrijwillige brandweer korps Schermerhorn en bij de Dorpsraad Schermerhorn. Nu is hij nog actief voor Stichting het Kleinste huisje van Schermerhorn en de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn. Voor de Stichting het Kleinste huisje was hij betrokken bij het herstel en coördineerde de restauratie van het monumentale tuindershuisje van Opa Konijn. Het pand is in gebruik als mini-heemmuseum en vertolkt de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking in de 18e- en 19e eeuw. Voor de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn is hij betrokken bij de fondsenwerving voor de restauratie. Door een grote gift hebben ze de restauratie van de monumentale gebodsborden, de gebrandschilderde ramen en de zerkenvloer kunnen bewerkstelligen.

De heer J.A. Stekelbos (74 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Stekelbos zet zich vanaf 1970 vrijwillig in voor zijn woongemeenschap, waaronder voor de Vereniging Driehuizer Gemeenschap, IJsclub Driehuizen, Magentazorg en de Weidevogelkring Eilandpolder. De werkzaamheden voor de ijsclub heeft hij van 1970 tot 2008 verricht. Hij regelde routebordjes, stempelhokjes, lichtmasten, een muziekwagen en dergelijke. De bekendste ijstocht in de regio is de Eilandspoldertocht, die zo’n 16.000 deelnemers trekt. Als bestuurslid en later als voorzitter van de Vereniging Driehuizer Gemeenschap beheert en onderhoudt hij het kerkgebouw, behartigt de belangen van bewoners, organiseert diverse activiteiten in het dorp en fungeert als koster van de kerk. Naast deze werkzaamheden draagt hij ook zijn steentje bij aan de Weidevolgelkring Eilandspolder, is chauffeur bij Magentazorg op de rolstoelbus en begeleidt de mensen bij uitstapjes.

Mevrouw A. Stekelbos - Luik (73 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Stekelbos zet zich vanaf 1972 vrijwillig in voor anderen. Zij verzorgde 16 jaar lang een een oudere buurman: ze deed het huishouden en kookte voor hem. Van 1978 tot 2010 was zij bestuurslid en vrijwilligster bij Toneelvereniging Nut en Genoegen in Driehuizen. Zij verzorgde de kleding van de spelers, het decor, de kaartverkoop en fungeerde als souffleuse. Haar inzet voor de Vereniging Driehuizer Gemeenschap begon in 1985 en dat doet ze met hart en ziel. Ze beheert samen met haar man, die ook is onderscheiden met een lintje, het kerkgebouw, behartigt de belangen van dorpsbewoners en organiseert activiteiten. Mevrouw Stekelbos fungeert als koster van het kerkgebouw. Daarnaast was zij 23 jaar betrokken bij Magentazorg, locatie Oudtburgh Bergen. Hier hielp ze bij de activiteiten, schonk koffie en thee, en hielp bij het bereiden en ronddelen van maaltijden voor de bewoners.

De heer G.J. Vink (64 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Vink zet zich al 17 jaar lang onbezoldigd in als facilitair medewerker bij de Brijderstichting Parnassia in Den Haag. Dankzij deze stichting is de heer Vink zelf van zijn verslaving afgekomen. Zijn eigen ervaring zet hij nu in om andere cliënten van de Brijder van hun verslaving af te helpen. Ook zet de heer Vink zich in voor andere hand- en spandiensten voor deze stichting. In zijn eigen woonomgeving is hij ook sociaal betrokken en behulpzaam. Voor hem is niets teveel en hij zegt nooit “Nee”. Hij biedt vaak al een helpende hand nog voordat iemand om hulp vraagt.

Mevrouw A.J.M.M. Telleman (58 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Telleman ontvangt haar lintje voor 20 jaar belangeloze inzet voor Alkmaar Sport en Alkmaar Vitaal (voorheen SKWO Ouderenwerk), ontmoetingscentrum De Blekerij, Regiegroep Zuid en Stichting wijkboerderij Alkmaar. Voor Alkmaar Sport en Alkmaar Vitaal geeft zij gratis sportlessen en organiseert diverse evenementen. Bij Ontmoetingscentrum De Blekerij verzorgt zij yogales, bloemschikken en de Kidsclub. Daarnaast ondersteunt zij ouderen van het complex Achtermeer bij het aanvragen van een bewonersinitiatief. Als voorzitter van de Stichting wijkboerderij Alkmaar beheert zij de locatie en verzorgt de administratie. Om de boerderij te onderhouden wordt de locatie verhuurd voor diverse sportlessen, vergaderingen, verjaardagen en bruiloften.

De heer J.C. Hagens (62 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Hagens was van 14 maart 2002 tot aan de fusie op 1 januari 2015 raadslid in de voormalige gemeente Schermer. Hij begon als raadslid voor Schermer Groen Oprecht en Leefbaar, dat later samenging met Gemeentebelangen, dat vanaf dat moment Schermer Belang heette. Vanaf 1 januari 2015 tot aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 was hij raadslid voor Leefbaar Alkmaar. Als raadslid heeft hij zich altijd hard gemaakt voor de leefomgeving en het vitaal en leefbaar houden van de kernen. Hiertoe diende hij op de Omgevingsvisie namens Leefbaar Alkmaar een motie in over de organische groei van Stompetoren, die unaniem door de raad werd aangenomen. Vanaf januari 2015 was hij lid van de Auditcommissie, een logisch vervolg op zijn jarenlange lidmaatschap van de Rekenkamercommissie van de vier gemeenten Schermer, Graft-De Rijp, Beemster en Zeevang. Vanaf 2015 is hij benoemd tot bestuurslid en later voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vliegvissers. Aangezien de heer Hagens na de verkiezingen niet terugkwam als raadslid, ontvangt hij voor zijn 16 jaar durende raadslidmaatschap deze onderscheiding.

Mevrouw G.M. Oud - Braas (62 jaar): Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Oud ontvangt haar onderscheiding voor haar bijzondere inzet om de functie van mantelzorger uit de anonimiteit te halen en een plek binnen de samenleving te geven met een regionale- en landelijke uitstraling. Dit proces heeft zo’n 20 jaar bijzondere inzet van haar gevergd. Vanuit haar werkzame leven als verzorgende kwam zij in aanraking met mantelzorgers en hun knelpunten, wensen en behoeften. Met veel doorzettingsvermogen zette zij in 2008 haar Stichting Mantelzorgcentrum op. In de tussentijd ontwikkelde zij de post-HBO-opleiding tot mantelzorgmakelaar. In 2015 is deze opleiding voortgezet bij het opleidingscentrum STOC in Bunnik. Zij heeft gezorgd dat het onderwerp op de vakbondsagenda kwam en werd meegenomen in de CAO-onderhandelingen. Ze leverde een belangrijke bedrage aan de onderzoeken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met FNV Vrouw. Ook was ze betrokken bij een onderzoek onder werkgevers in de regio Alkmaar rond de bedrijfscultuur ten aanzien van mantelzorgers, waaruit oplossingen werden geformuleerd.

De heer H.J. van den Hoogen (61 jaar): Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer Van den Hoogen zet zich al ruim 24 jaar vrijwillig in voor de samenleving op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal terrein. Zijn inzet is met name gericht op sociale- en culturele activiteiten. Sinds 2007 was hij lid (2007-2009), voorzitter van het bestuur (2007- 2014) en voorzitter van de Raad van Toezicht (2014-heden) van Stichting Artiance Centrum voor de Kunsten Alkmaar. Sinds 2015 is hij ook voorzitter van de Kring ‘Kunst in de kamer, een club van 40 leden. Elk winterseizoen organiseert de Kring vijf culturele avonden bij één van de leden thuis. In het bijzonder worden jonge kunstenaars uitgenodigd om zich te presenteren. Verder organiseerde de heer Van den Hoogen activiteiten op economisch gebied. Van 1993 tot 2006 was hij bestuurslid van de NVDO-SUTO (Nederlandse Vereniging Doelmatig Onderhoud Sectie Uitbesteden en Toeleveren Onderhoud), een branchevereniging die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, ondersteunen en promoten van samenwerking en kennis tussen industriële opdrachtgevers en ondernemers/ leveranciers. Hij zette zich hier vele uren voor in en was ook leider van een themawerkgroep. Tien jaar lang was hij tevens voorzitter van de Stuurgroep Inkoop Grote Bedrijven (SIGB). De SIGB dient in veel gevallen als toets voor promovendi. Onder zijn voorzitterschap groeide het aantal deelnemende bedrijven van 10 naar 22. Daarnaast was hij mede-organisator van diverse conferenties voor deelnemers uit grote bedrijven, overheidsorganen en de academische wereld.