ALKMAAR - Op zondag 9 februari 2020 heeft een brand gewoed in een deel van het schoolgebouw van PCC Fabritius aan de Fabritiusstraat 1 in Alkmaar. Het schoolgebouw kan door de schadeomvang voorlopig niet worden ingezet voor de huisvesting van de leerlingen. PCC Fabritius, Hogeschool INHolland en de gemeente Alkmaar zijn tot een oplossing gekomen om de 472 leerlingen te huisvesten.


Tijdelijke huisvesting leerlingen
De gemeente heeft vanuit haar wettelijke taak de zorgplicht voor de huisvesting van de leerlingen voor het voortgezet onderwijs. Nu het schoolgebouw door de schade niet kan worden gebruikt is, in gezamenlijk overleg met het schoolbestuur onderzoek gedaan naar het onderbrengen van de leerlingen in tijdelijke huisvesting. Waarbij het doel was om alle leerlingen zoveel mogelijk centraal na de voorjaarsvakantie een onderwijsplek te bieden.

ROC Horizon College
De 140 leerlingen die dit jaar examen doen zijn vanaf woensdag 12 februari jl. tijdelijk gehuisvest in het gebouw van het ROC Horizon College Alkmaar. Na de krokusvakantie, vanaf 24 februari, kunnen alle 472 leerlingen tijdelijk worden ondergebracht in gebouw B van Hogeschool InHolland aan de Bergerweg in Alkmaar. Het streven is om op korte termijn met de herbouw van PCC Fabritius te starten.


Het bestuur van het PCC bedankt het Horizon College voor het gastvrij huisvesten deze afgelopen week van onze eindexamenkandidaten. Daarnaast spreekt het bestuur zijn dank uit richting de gemeente Alkmaar en InHolland Alkmaar, voor de hulp en ondersteuning bij het vinden van een tijdelijk onderdak voor de vestiging.
-Bestuur PCC Fabritius

“De constructieve samenwerking met de schoolbesturen van PCC Fabritius en Hogeschool INHolland hebben ertoe geleid dat alle leerlingen straks weer in een andere leeromgeving, aan de slag kunnen. Ik ben alle partijen dankbaar dat dit op zeer korte termijn gerealiseerd is.”
-Elly Konijn-Vermaas, wethouder Onderwijs