BERGEN - Op zaterdag 23 maart is de Landelijke Opschoondag waarbij inwoners, collega’s of leden van (sport)verenigingen met elkaar aan de slag gaan om zwerfafval op te ruimen. Wethouder Jan Houtenbos is duidelijk in zijn ambitie. Hij wil er voor zorgen dat gemeente Bergen de schoonste dorpen van Nederland heeft. Samen houden we gemeente Bergen schoon. Dat is niet alleen een goede zaak, maar ook heel gezellig!

Initiatieven
Zwerfafval hoort niet thuis in onze samenleving en om dat te bereiken zijn er al diverse initiatieven ontplooid vanuit inwoners. Zo doet een groep inwoners van Bergen aan Zee al jaren mee aan de Landelijke Opschoondag. Er zijn hardlopers (ploggers) die al hardlopend zwerfafval opruimen. Vanuit de gemeente heeft een groot aantal basisscholen meegedaan aan het project ‘terug naar de kust’. Zij hebben les gekregen over de impact van zwerfafval en met verzameld zwerfafval een walvis als kunstwerk geknutseld. Dit kunstwerk was bij het strand van Egmond te bewonderen. En in de bossen rondom Bergen kunnen wandelaars vuilniszakjes pakken om het zwerfafval wat zij tegenkomen in te zamelen. De gemeente juicht dit soort initiatieven toe en ondersteunt deze waar het kan.

De gemeente helpt
De gemeente zorgt voor grijpers, ringen, vuilniszakken en handschoenen voor de opschoonactie. Een opschoonactie kan, ook naast deze dag, aangemeld worden via www.bergen-nh.nl/opschoondag. De gemotiveerde wethouder Jan Houtenbos zal op deze dag aansluiten bij een van de geplande opschoonacties.

Opschoonactie
Een van de aangemelde opschoonacties is ‘Schoonheid van ’t strand van Egmond’. Initiatiefnemer Bas Standhardt doet wekelijks zijn ronde over het strand en het lijkt hem leuk om dit tijdens de Landelijke Opschoondag met een groep te doen. Hierbij is een samenwerking gevonden met Gejut, het bruikbare zwerfafval uit de opbrengst van de opschoonactie zal daar een tweede leven krijgen. De opschoonactie start om 11:00 vanaf Strandpaviljoen De Zilvermeeuw (Dokter Helleboulevard, Egmond aan Zee) en zal rond 13:00 eindigen met koffie/thee en wat lekkers bij Gejut. Gezellig meedoen kan door aan te melden via www.supportervanschoon.nl/acties-in-de-buurt en zoek op Egmond aan Zee.