STOMPETOREN - Eind oktober, tegelijkertijd met de oplevering van het nieuwe dorpsplein in Stompetoren wordt het kunstwerk ‘’Lange bank’’ onthuld. Dit kunstwerk is speciaal voor deze plek gemaakt. Maker is kunstenaar Michiel Kluiters. Zijn kunstwerk is uitgekozen door een commissie met daarin bewoners van het dorp.

De gemeente Alkmaar – waartoe Stompetoren behoort – heeft in 2018 het plan Dorpscentrum Stompetoren aangenomen. In het plan wordt een dorpsplein gecreëerd, met een nieuw horecagebouw en een supermarkt. Er komen 54 woningen (appartementen boven de supermarkt en eengezinswoningen aan de oostkant), parkeerplaatsen, groen en water.

Kunst in de openbare ruimte

Omdat beeldende kunst bijdraagt aan een aantrekkelijke openbare ruimte en plekken in de wijk op een bijzondere manier markeert, heeft de gemeente Alkmaar een regeling om kunstwerken in nieuwbouwprojecten te plaatsen. Voor de keuze van een kunstwerk vraagt de gemeente advies van een commissie van professionele beeldend kunstenaars én van bewoners uit de wijk. Door de commissie voor het dorpshart Stompetoren zijn eind 2019 acht kunstenaars benaderd, waarvan er uiteindelijk drie zijn uitgenodigd om een schetsontwerp te maken. De keuze van de commissie viel uiteindelijk op Michiel Kluiters (www.michielkluiters.nl) met zijn kunstwerk ”Lange bank”.

Hoe ziet het ontwerp er uit?
Het uitgangspunt voor de kunstopdracht was het ontstaan van het nieuwe ‘hart’ van Stompetoren met ruimte voor ontmoeting en gemeenschapszin. Het kunstwerk is een zitbank van tien meter lang. Het zitvlak bestaat uit drie lange planken. Het is een soort kruiwagenbank. In het midden zit een as met aan weerszijden een zwaar gietijzeren wiel. De poten aan beide uiteinden van de bank kunnen worden ingeklapt waarna je het object kunt wegrollen. Op het gehele zitvlak van het buurtbankje staat tekst. Op de buitenste zitplank staat in het kort het verhaal van het ontstaan van Stompetoren. Op de andere twee planken staan steekwoorden en namen, allemaal gerelateerd aan deze plek. Het idee is dat het kunstwerk naast zijn functie als rust- en ontmoetingsplek, ook functioneert als omgevingsmonument en als klankbord om herinneringen op te halen en verhalen en anekdotes over de geschiedenis van het dorp en de omgeving te herbeleven.

Bewoners in de commissie enthousiast
De commissieleden uit de wijk zijn Mieke Verhagen, Liset Plugboer en Jan Nat. Alle drie zijn ze zeer enthousiast over het ontwerp. Liset Plugboer: ”Ik verwacht dat veel bewoners plezier aan het kunstwerk gaan beleven. Het mooie is dat je er ook gebruik van kan maken en samen van gedachten kunt wisselen over de teksten.”