ALKMAAR - Vrijdag 3 juli 2020 reikte burgemeester Piet Bruinooge de uitgestelde Koninklijke onderscheidingen uit aan mevrouw Martha Kruijer (Lid in de Orde van Oranje Nassau) en de heren Ton Könst (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) en Ben Diependaal (Lid in de Orde van Oranje Nassau). De uitreiking vond plaats in de Pleinzaal van TAQA Theater de Vest en uiteraard op gepaste afstand.


Vanwege de coronamaatregelen was de ceremonie aangepast. De heren Könst en Diependaal hingen hun colbert op een dressboy en mevrouw Kruijer deed hetzelfde met haar vest. Zo kon de burgemeester de lintjes er op spelden. Vervolgens konden de gedecoreerden hun colbert en vest aantrekken mèt het lintje. Een vierde gedecoreerde Alkmaarder, de heer Gerard Nieuwveen, werd voor zijn verdiensten ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, kreeg de onderscheiding eerder al opgespeld door de burgemeester van Langedijk. Dit omdat hij zijn werkzaamheden voornamelijk in die gemeente uitvoerde.

De heer Ton Könst: Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer Könst zet zich al 20 jaar belangeloos in voor diverse organisaties. Hij voorkwam dat de in 1904 gebouwde stoomketels van het historische stoomgemaal “De Purmer Noord” als schroot werden verkocht na de opkomst van elektriciteit in 1972. Hij restaureerde ze en bracht de stoommachines weer in bedrijf. Dit deed hij voor De Nederlandse Gemalen Stichting. Ook zette hij zich in voor Museum In ’t Houten Huis. Hij restaureerde het 17e eeuwse torenuurwerk van de voormalige kerk aan de Oost-Graftdijk in De Rijp. Hierdoor kwam het uurwerk niet op de schoothoop terecht. Daarnaast was hij ook betrokken als bestuurslid van Stichting Sportaccommodatie Graft-De Rijp, dat nu onderdeel is van Alkmaar Sport NV. De Stichting beheer de sporthal “De Oosterven” Hiervoor begeleidde hij ook de renovaties, waaronder het verplaatsen van de bestuurskamer en het vervangen van gevelplaten. Zijn vrijwilligerswerk voor Stichting Carillon De Rijp bestond uit het restaureren van het unieke uit 1663 stammende, slingeruurwerk van de kerktoren van de Grote Kerk in De Rijp.

Mevrouw Martha Kruijer: Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Kruijer is oprichtster van Stichting Zwerfdier, dat in 1980 statutair is vastgelegd. De jaren 80 en 90 waren niet erg diervriendelijk. Zij startte eerst thuis in de huiskamer met het opvangen van vermiste, gevonden of verwilderde zwerfkatten en verrichte werkzaamheden voor de Amivedi-post (registratie van vermiste en gevonden dieren). Later heeft zij met erfenissen en donaties een dierenasiel neergezet voor de opvang en verzorging van de katten. Dit asiel heeft ook een speciaal verblijf voor niet of nauwelijks te herplaatsen katten. Op dit moment werken er ca 120 vrijwilligers bij Stichting Zwerfdier. In februari bestond de stichting 40 jaar en ging mevrouw Kruijer met pensioen. Zij blijft nog wel verbonden aan de stichting als adviseur en kattenknuffelaar.

De heer Ben Diependaal: Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Diependaal zet zich vanaf 1969 belangeloos in als penningmeester voor diverse organisaties in Velsen-Noord en omstreken, zoals Stichting VAK (Velsen-Noords Activiteiten Kommissie; een organisatie voor het regelen van de viering Koningsdag en sinterklaasintocht),Stichting Buurthuis te Velsen-Noord (nu Buurthuis De Mel), Stichting Samenlevingsopbouw Velsen (een sociale instelling die buurtopbouwwerk verricht, Handbalvereniging Kick, de St. Jozefparochie in Velsen-Noord, het Aanloophuis voor daklozen en de Agathakerk in Beverwijk. Hij is nu nog betrokken bij het Rode Kruis te Alkmaar als penningmeester en bij het gebouwbeheer van die organisatie. Ook helpt hij ouderen met het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte bij de organisatie KBO Ouderenbond