ALKMAAR - De jaarlijkse lintjesregen is dit jaar door de coronacrisis anders verlopen dan gebruikelijk. Tot vorig jaar werden mensen die een Koninklijke Onderscheiding kregen met een smoes naar het stadhuis gelokt. Dit jaar ging de burgemeester zelf op pad om de mensen te verrassen met bloemen en de melding dat zij later dit jaar een Koninklijke Onderscheiding opgespeld krijgen. De gebruikelijke receptie voor Alkmaarders met een Koninklijke onderscheiding gaat dit jaar niet door.


De gelukkigen zijn Martha Kruijer, Ton Könst en Ben Diependaal en Gerard Nieuwveen. De heer Nieuwveen is inwoner van Alkmaar maar omdat zijn verdiensten voornamelijk in Sint Pancras plaatsvonden, werd hij door burgemeester Kompier van Langedijk verrast.

De heer Ton Könst: Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Könst zet zich al ruim 20 jaar in voor de Nederlandse Gemalen Stichting, Museum In ’t Houten Huis, Stichting Sportaccommodatie Graft-De Rijp en Stichting Carillon De Rijp. Hij herstelde de, in 1904 gebouwde, stoomketels van het historisch stoomgemaal De Purmer-Noord en bracht ze weer in bedrijf. Ook herstelde hij het uit 1663 stammende slingeruurwerk van de kerktoren van de Grote Kerk in De Rijp en het 17e-eeuwse torenuurwerk van de voormalige kerk aan de Oost-Graftdijk in De Rijp. Hij onderhield dit uurwerk ook nog na de verhuizing naar museum In ’t Houten Huis. De heer Könst deed hij het onderhoud, kleine reparaties en vernieuwing in sporthal De Oosterven.

Mevrouw Martha Kruijer: Lid in de Orde van Oranje Nassau.

In 1980 richtte zij Stichting Zwerfdier op maar ving al vanaf 1977 zwerfdieren op in haar eigen huis. Mevrouw Kruijer hielp de Amivedipost, om verdwaalde dieren en hun eigenaar te herenigen en organiseerde diverse vang- en steriliseeracties. Voor Stichting Zwerfdier zorgde zij voor het opvangen en verzorgen van katten. Zij richtte een nieuw dierenasiel op met inkomsten van acties, erfenissen en donaties. Om de kosten van de stichting te dekken, organiseerde zij activiteiten, had contacten met leveranciers, dierenartsen en donateurs. Op dit moment werken er ongeveer 120 vrijwilligers om de katten te verzorgen. Omdat Martha het rustiger aan wilde doen, droeg zij al eerder het stokje over en ging zij in februari - tegelijk met het 40-jarig jubileum van Stichting Zwerfdier - met pensioen. Ze is nog wel als adviseur en kattenknuffelaar verbonden aan de stichting.

Ben Diependaal: Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vanaf 1969 – dus al ruim 50 jaar! - zet hij zich in als penningmeester voor een aantal organisaties. Hij was onder meer betrokken bij de Stichting Velsen-Noord Activiteiten Kommissie (VAK) voor het vieren van Koninginnedag en de Sinterklaasintocht, Stichting Buurthuis Velsen-Noord (nu: Buurthuis De Mel), Stichting Samenlevingsopbouw Velsen, een sociale instelling die buurt-opbouwwerk verricht, Handbalvereniging Kick, de Sint Jozefparochie in Velsen-Noord, het aanloophuis voor daklozen en de Agathakerk in Beverwijk, het Rode Kruis Alkmaar en de Ouderenbond. Voor bijna alle genoemde organisaties was hij penningmeester. De heer Diependaal zorgde voor een kloppend huishoudboekje. En was als bestuurder betrokken bij de jaarplannen en personeelszaken. Bij het Rode Kruis Alkmaar was hij betrokken bij de fusie, was gebouwbeheerder. Bij de Ouderenbond helpt hij ouderen bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte.

De heer Gerard Nieuwveen: Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Kompier van Langedijk speldt hem later dit jaar de onderscheiding op. Gerard zet zich al 40 jaar vrijwillig in voor de tennissers in Sint-Pancras en omstreken op Tennispark Sint Pancras en Tenniscentrum De Oostwal. Als bestuurslid/penningmeester leverde hij een bijdrage aan het realiseren en in stand houden van deze tennisfaciliteiten. Zijn kennis op het gebied van financiën, belastingen en verzekeringen speelden hierbij een belangrijke rol. Ook was hij contactpersoon voor aannemers en de tennisclub bij de bouw en onderhoud van de tennishal en het tennispark.