ALKMAAR - De heer Van Tilburg is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op dinsdag 7 december verraste burgemeester Anja Schouten hem met deze Koninklijke Onderscheiding tijdens zijn afscheid van het Clusius College in het restaurant van The Fallon Hotel.

Van Tilburg stopt op 1 januari als voorzitter van het college van bestuur van het Clusius College en gaat na 40 werkzame jaren in het onderwijs met pensioen. Hij heeft zich vele jaren op bestuurlijk niveau ingezet voor het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Gedurende zijn voorzitterschap van het Clusius College vanaf 2006, beheerde hij de portefeuille Bedrijfsvoering, waaronder Finance & Control, Huisvesting, Personeel/HRM en Communicatie. Onder zijn leiding werd het Clusius College een gezonde organisatie. De groei van leerlingen en studenten stond en staat voor hem daarbij centraal, zodat zij later een goede plek in de steeds veranderende maatschappij kunnen innemen. Het ging daarbij veelal om kwetsbare leerlingen, die extra zorg en begeleiding nodig hebben en voor wie school en opleiding belangrijk zijn om later succesvol te zijn in de maatschappij.

Agriboard Noord-Holland Noord

Van Tilburg stond aan de basis van Agriboard Noord-Holland Noord. Onder zijn aanvoering ontstonden initiatieven om de regionale arbeidsmarkt, onderwijs en ‘agribusiness’ met elkaar te verbinden. Dit resulteerde in 2012 tot de erkenning van officiële Greenport door het kabinet. Vanaf dat moment werd hij voorzitter van de Stichting Greenport Noord-Holland Noord, één van de meest veelzijdige agriregio’s van Nederland. In deze rol heeft hij onder andere subsidie Regionaal Investeringsfonds, met de titel Groenstart, aangevraagd en uitgevoerd. In dit succesvolle project worden jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt begeleid en opgeleid om met een diploma in een betaalde baan aan het werk te gaan.

Inspirerende en ondernemende bestuurder

Ook staat Van Tilburg bekend als een inspirerende en ondernemende bestuurder, met een hoog ambitieniveau en brede deskundigheid. Een stevige persoonlijkheid, daadkrachtig met gevoel voor nuance en in staat om strategie en uitvoering met elkaar te verbinden. Daarnaast had hij uitstekende contacten in het bedrijfsleven en in de wereld van het middelbaar en voortgezet beroepsonderwijs. Innovaties waren voor hem van groot belang, zowel voor het onderwijs als de groene sector.

Landelijk en regionaal
Op zowel regionaal- als landelijk niveau zette van Tilburg zijn bestuurlijke kwaliteiten in. Hij was vanaf 1-1 2011 co-voorzitter van het bestuur van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland (coöperatie Kop van Noord-Holland en het Clusius College). Regionaal werkte hij eerst 25 jaar bij het Wellant College en daarna bij het Clusius College. Landelijk zette hij zich in AOC-, VO- en MBO-Raadverband in. In zijn periode bij het Clusius College vervulde hij ook vele onbezoldigde nevenfuncties. Hij was onder meer voorzitter van de AOC raad in transitie (Agrarische Opleidingscentra), bestuurslid MBO-raad, bestuurslid Stichting Innovatie Beroepsonderwijs, bestuursvoorzitter Greenport Noord-Holland Noord, voorzitter Raad van Commissarissen Schilder^SCOOL, lid van de Stuurgroep Kenniscentrum Natuur & Leefomgeving, lid van de Ledenadviesraad VO-raad, bestuurslid en vice-voorzitter van de Stichting Amsterdam Green Campus en bestuurslid (voorzitter) van de Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het platteland. Van 1993 tot 2009 was hij vrijwilliger bij voetbalvereniging Vlug en Vaardig als trainer, 1e leider en grens- en scheidsrechter. Het laatste jaar zette hij zich in voor de voorgenomen fusie met het ROC Kop van Noord-Holland, gericht op regionale samenwerking, beroepen van de toekomst en een leven lang ontwikkelen.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Vanwege de aard, uitstraling en betekenis van zijn jarenlange inzet voor het onderwijs en de samenleving, is Van Tilburg benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.