ALKMAAR - Op woensdag 8 september werd de heer F. (Frits) van Wieringen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Anja Schouten verraste hem tijdens zijn afscheidsreceptie in het Van der Valk Hotel in Akersloot. Aan zijn partner de eer om de onderscheiding op te spelden.

De heer Van Wieringen is sinds november vorig jaar met vervroegd pensioen. Vanwege de coronamaatregelen werd zijn afscheidsreceptie uitgesteld tot nu. Tijdens zijn carrière heeft hij altijd zijn stem laten horen. Vanaf 1976 was hij kaderlid van de FNV. Vanuit die rol was hij het eerste aanspreekpunt voor collega’s bij vragen over werk en inkomen en behartigde hij hun belangen. In 1999 stapte hij over van DSM naar Hoogovens IJmuiden, nu Tata Steel. Daar werd hij in 2000 benoemd tot voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Europese Ondernemingsraad (EOR). In 2006 werd hij bestuurslid van de Stichting MultiNationale Ondernemingsraad Overleggen. Vanaf 2003 was hij al in de oprichtingsfase bij deze stichting betrokken.

Belangrijk voor werkgevers en werknemers

Zowel in Nederland als internationaal staat de heer Van Wieringen hoog aangeschreven. Hij was altijd een volwaardige gesprekspartner, die vasthield aan een duidelijke lijn. Hij kon schakelen op allerlei niveau’s, begreep de verschillende culturen en hield de belangen van zowel werkgever als werknemer in het oog. Hij voerde robuust inhoudelijk overleg en dwong hiermee respect af. Er werd naar hem geluisterd. Met al zijn kwaliteiten heeft hij dan ook heel wat bereikt. Voor hemzelf en voor meer dan 10.000 collega’s van Tata Steel, die de dupe dreigden te worden van fusies, maatschappelijke ontwikkelingen en slechte bedrijfsresultaten. Maar ook voor de werkgevers en de ondernemingen, wiens belangen op voorhand niet altijd dezelfde leken. Hij leverde een grote bijdrage aan een betere verstandhouding binnen de driehoek van medezeggenschap, raad van bestuur en de raad van commissarissen. De heer Van Wieringen heeft medezeggenschap op een hoger niveau gebracht en zowel nationaal als internationaal op de kaart gezet.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De heer Van Wieringen leverde ook een bijdrage aan het behoud van de werkgelegenheid en het voortbestaan van Tata Steel in Nederland. Dit leverde hem met de Centrale Ondernemersraad van Tata Steel in 2019 ook al de 3D-Award op. Een prijs die staat voor Dialoog, Duurzaamheid en Diversiteit. Een prestigieuze prijs die hoog staat aangeschreven. Hij zag als een van de eersten het belang van een duurzame samenleving en maatschappelijk verantwoord ondernemen en zette dit onderwerp op de agenda. Allemaal voor het voortbestaan van de bedrijven en de werkgelegenheid.

Officier in de Orde van Oranje Nassau
De heer Van Wieringen deed dit op geheel eigen wijze en daarbij bleef altijd zichzelf. Authentiek en met plezier in zijn werk. Voor al zijn werk ten bate van de samenleving, heeft het Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander behaagd om de heer Van Wieringen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.