ALKMAAR - Young Belegen is hét nieuwe politieke jongerenplatform voor Alkmaarse jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. Het jongerenplatform is bedoeld om het college van burgemeester & wethouders gevraagd en ongevraagd van input te voorzien (zoals advies, agendapunten, wensen, initiatieven en verbeterpunten). Op 18 januari was de feestelijke kick-off bijeenkomst in TAQA theater de Vest waar het jongerenplatform officieel is gepresenteerd.

Door het jongerenplatform is het stadsbestuur is straks beter op de hoogte van wat er speelt onder jongeren en kan het advies van Young Belegen meenemen in de gemeentelijke besluiten.

Het platform is ontstaan op verzoek van de gemeenteraad. Samen met werkgroepen vanuit de gemeente en jongeren kan nu Young Belegen van start gaan. De jongeren bepalen zelf de onderwerpen waarover zij willen discussiëren en advies willen geven aan het gemeente bestuur. Ook hebben zij in de eerste sessie al de naam en het logo zelf bedacht.

Online discussieplatform
Naast de bijeenkomsten is er ook een online discussieplatform opgericht zodat nog meer jongeren mee kunnen doen die geen lid zijn van Young belegen. Alle Alkmaarse jongeren kunnen zo nieuwe vraagstukken onder de aandacht brengen, ideeën en oplossingen opperen en meepraten over bestaande discussies. Zo voorzien zij de leden van Young Belegen van ideeën, adviezen en ondersteuning. https://argu.co/alkmaar/youngbelegen

Aanmelden en meer informatie
Young Belegen werkt graag samen met jongerenorganisaties en het onderwijs. Ook kunnen jongeren zich nog aanmelden om mee te praten over onderwerpen die zij interessant vinden en belangrijk voor de stad. Interesse? Neem dan contact op via youngbelegen@alkmaar.nl.