ALKMAAR - Het voormalig kerkhof naast de Grote Kerk wordt opnieuw voorzien van een muur.


Dinsdag 5 juni heeft het college ingestemd met de realisatie van de muur van het voormalig kerkhof in het komende najaar. Vorig jaar diende de gemeenteraad een motie in tot symbolische reconstructie van deze muur, die al in de 19e eeuw was verdwenen. In het voorjaar van 2019 wordt aansluitend het voormalige kerkhof opgeknapt. De eigenaar van de kerk en het kerkhof, de Stichting tot Behoud Monumentale Kerken Alkmaar, staat positief tegenover het plan.

Tijdens een inloopavond en een meedenksessie zijn ideeën aangedragen door omwonenden en belangstellenden. De suggesties zijn waar mogelijk verwerkt in een ontwerp dat is voorgelegd aan de eigenaar, de Stichting tot Behoud Monumentale Kerken Alkmaar. De Stichting staat positief tegenover het ontwerp en blijft betrokken bij de verdere uitwerking. Om de vroegere functie in beeld te brengen, is ruimte gelaten voor symbolen en een plint met een tekstregel. Op het voorplein bij de kerkentree wordt de sierbestrating doorgetrokken.

Torenfunderingen
De gemeenteraad vroeg in zijn motie ook aandacht voor de houten klokkentoren die tegenover de ingang van de kerk heeft gestaan. Hiervan wordt de fundering gemarkeerd in de bestrating. Ook een correctie van de torenfundering aan de noordzijde (Bagijnenstraat) is meegenomen.

Kerkhof
Het kerkhof is vanaf 1520 tot 1830 in gebruik geweest. De precieze grenzen van het terrein zijn niet bekend en naar schatting zijn er 72.000 personen begraven. Dit waren aanvankelijk armen, criminelen en vooral kinderen. In de 18e eeuw nam het aantal begravingen toe en werd er niet meer alleen vanuit een instituut begraven. Op het kerkhof waren de graven waren niet gemarkeerd met stenen. Met de herinrichting wordt het terrein weer vlak gemaakt door de struiken te verwijderen. De bomen en lichtmasten blijven staan. Om het uitlaten van honden tegen te gaan en om omwonenden tegemoet te komen in de overlast van hangplekken, wordt o.a. de bestrating naast het penhuisje aan de Kerkstraat bij het grasveld getrokken, blijft het veld vrij van meubilair en komt rondom een haag.