ALKMAAR - Alkmaar kent extra geld toe aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Het college van Alkmaar kent € 479.470 extra toe aan kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Dit bedrag komt bovenop het al bestaande ‘kindpakket’ uit het nieuwe minimabeleid.

Kinderen moeten mee kunnen doen. Sociaal, met sport, cultuur en op school. Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld om alle kinderen een kans te geven. Afgesproken is dat iedere gemeente ervoor zorgt dat het geld bij de juiste kinderen komt. De kinderen worden in natura geholpen. Bijvoorbeeld met een bijdrage voor zwemlessen, een lidmaatschap van een sportschool, schoenen of kleding.

Kinderen- doen mee- tegoed
Voor kinderen tussen 4 en 17 jaar, uit een gezin met een laag inkomen, bestaat er het kinderen-doen mee- tegoed. Dit tegoed bestaat uit bijdragen aan lidmaatschap voor verenigingen, ouderbijdrage voor school, bijdrage voor jeugdsport- en cultuurfonds, deelname stadskids, naschoolse activiteiten en een individueel budget dat ingezet kan worden voor het kopen van kleding of schoenen. Het kinderen - doen mee- tegoed wordt automatisch bijgeschreven op de AlkmaarPas.

Alkmaar Pas
In Alkmaar krijgen inwoners met een laag inkomen een gratis AlkmaarPas. Naast kortingen in diverse winkels in Alkmaar staan op deze pas digitale vouchers voor onder andere bioscoop, theater of lidmaatschap van een sportclub. Ouders met een gratis AlkmaarPas en kinderen tussen 4 en 17 jaar ontvangen ook het kinderen-doen mee-tegoed op deze pas. Kinderen van 12 tot en met 17 jaar ontvangen een eigen AlkmaarPas.

Wethouder Anjo van de Ven (OPA) is blij dat Den Haag inziet dat er meer geld nodig is voor kinderen van ouders met een laag inkomen. " "Kinderen moeten kunnen meedoen met hun leeftijdgenootjes en niet aan de zijlijn staan. Bij het opstellen van ons nieuwe minimabeleid hebben we al extra aandacht geschonken aan deze groep kinderen. Met dit extra budget kan daar nu een schepje bovenop."