ALKMAAR - De vlag hangt uit: K_Dekker, Sunprojects, Krinkels BV en Sunconnect hebben samen de gunning van het Energieleverend Geluidsscherm gewonnen. De aannemers kwamen met een innovatief plan dat voldoet aan de eisen. Wethouder Duurzaamheid Christian Braak en de aannemers ondertekenden het contract. De inwoners uit de wijken Huiswaard 2 en De Horn-Zuid kunnen nu uitkijken naar de bouw van het Energieleverend Geluidscherm, die eind 2021 start.

Vervolgstappen: ontwerp en design
Nu het contract is ondertekend, starten de ondernemers met het ontwerp en design. De Belanghebbenden Bewonersgroep Geluidswal is tot nu toe heel betrokken en heeft ook een rol tijdens de ontwerp-en-design-fase. Als de gemeente heeft ingestemd met het ontwerp, start de bouw eind 2021. Eind 2022 is de bouw naar verwachting afgerond.

Kosten en opbrengst
Het 2,5 kilometer lange Energieleverend Geluidsscherm met ongeveer 5.000 zonnepanelen kost om en nabij € 5,5 miljoen. Gemeente Alkmaar financiert om en nabij € 2 miljoen hiervan. De rest van het bedrag wordt betaald door de energie die het scherm oplevert en subsidies. Het plan van de ondernemers voldoet aan geluidsverminderingseis van 55 dB en de opbrengsteis van € 80.000 in de eerste 15 jaar. Naast dat het geld oplevert, verbetert de leefomgeving van bewoners en zorgt het scherm voor CO2-vermindering. Zo draagt het scherm bij aan een duurzaam Alkmaar.

Twee subsidies verleend
Samen met de partners is het gelukt om akkoord te krijgen voor twee subsidies. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) verleent subsidie voor het scherm van ongeveer € 950.000,-. De stichting Stimulering Duurzame Energie (SDE) verleent subsidie voor de zonnepanelen. Het bedrag van de SDE-subsidie wordt uitbetaald aan de hand van de hoeveelheid elektriciteit dat het scherm met 5.000 zonnepanelen produceert. Daarnaast financiert de Provincie Noord-Holland € 295.828,-.

Prototype en samenwerking
Het scherm dat in Alkmaar komt te staan, is een prototype en daarmee een goed voorbeeld voor de verdere verkoop en ontwikkeling van Energieleverende Geluidschermen. De partners, bestaande uit de marktpartijen, Hogeschool Inholland Alkmaar en het energiebedrijf Lokaal Groen, kijken er naar uit om dit pilotproject ook in andere gemeentes toe te passen.

'Ik ben heel blij voor de inwoners dat het nu toch echt gaat gebeuren. Het Energieleverend Geluidscherm is ook een mooi duurzaam voorbeeld voor andere steden.’
- Christian Braak, wethouder Duurzaamheid Alkmaar

'We kijken uit naar dit inspirerende project, waar geluidsvermindering en groene stroom samengaan. We voelen ons vereerd om als lokale partijen bij te mogen dragen aan het verhogen van een leefbare en duurzame woonomgeving. Daarbij heeft het Energieleverend Geluidsscherm ook potentie om ingezet te worden langs vele andere wegen.'
- K_Dekker, Sunprojects, Krinkels BV en Sunconnect

'Waar het om draait voor omwonenden is wooncomfort, geluidshinder en leefomgeving. Door middel van de geplande schermen langs de N245 en de N508 ter hoogte van de wijken Huiswaard-2 en De Horn-Zuid wordt een geluidsafname beoogd bij de woningen zoals is berekend aan de hand van verkeersprognoses. Het ontwerpen en maken is thans in werking gesteld en daar zijn we heel blij mee. We gaan het zien en horen. Op naar de eerste paal in de grond. Dat is toch fantastisch en duurzaam voor Alkmaar!'
- Belanghebbenden Bewonersgroep Geluidswal

Meer informatie
Vind meer informatie op www.alkmaar.nl/duurzaamheid/energieleverend-geluidsscherm.