BERGEN - De medewerkers van het Sociaal Team Bergen en het Taalhuis Bergen nodigen de inwoners van harte uit voor een kennismakingsbijeenkomst op donderdag 7 juni a.s. De bijeenkomst is bedoeld om hen bekend te maken met wat de gemeente en het Taalhuis kunnen doen als zij zelf of anderen hulp of ondersteuning nodig hebben. De bijeenkomst wordt van 15.30 tot 17.30 uur gehouden in de bibliotheek in Bergen (Dreef 1). Aanmelden vooraf is gewenst.

In Bergen zijn op alle fronten inwoners en vrijwilligers actief om anderen te helpen. Dat kan zijn omdat ze mantelzorger zijn voor een ouder, regelmatig bij een buur langs gaan om een oogje in het zeil te houden of omdat ze bij iemand boeken langs brengen. Maar wat als blijkt dat er meer nodig is? Waar kunnen zij dan terecht?

Bijeenkomst 7 juni
Op 7 juni stelt eerst het Sociaal Team Bergen zich aan de inwoners voor. Er wordt kort verteld wat het Sociaal Team doet en waarvoor inwoners bij het Sociaal Team terecht kunnen.
Daarna geeft een medewerker van het Taalhuis een kijkje in de wereld van laaggeletterd zijn. Wat heeft het voor impact op je leven als je niet (goed) kunt lezen, schrijven, rekenen of werken op een computer. Dan raak je geïsoleerd en kun je niet meekomen in de maatschappij. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd wat inwoners dan voor elkaar kunnen doen en wat het Taalhuis Bergen in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven kan bieden.
Na afloop is er tijd om informeel kennis te maken met elkaar en vragen te stellen, onder het genot van een drankje.

Aanmelden
Belangstellenden zijn van harte welkom bij de bijeenkomst in de bibliotheek. Toegang is gratis maar aanmelden vooraf is gewenst: graag vóór 4 juni via www.bibliotheekkennemerwaard.nl of telefonisch (072) 589 43 60.