ALKMAAR - Young Belegen is een groep jongeren die (on)gevraagd het bestuur adviseert over zaken die jongeren aangaan. De jongeren adviseren het college van burgemeester en wethouders. Ze denken bijvoorbeeld mee over faciliteiten, voorzieningen en zorg voor jongeren. De ene keer gaat het over het opknappen van een skatebaan. En de andere keer over de manier waarop het jongerenwerk in Alkmaar is ingericht. Divers, interessant én belangrijk.

Young Belegen komt 2 keer per maand bij elkaar

Young Belegen is een groep jongeren in de leeftijd 12 – 21 jaar. De jongerenraad vormt adviezen en organiseert bijeenkomsten. Daarnaast werkt Young Belegen aan eigen projecten. Daarin kunnen jongeren hun sterke mening, creativiteit en talenten kwijt!

Word jij het nieuwe lid van Young Belegen?
Young Belegen is op zoek naar nieuwe leden. Ben jij young? Heb jij een mening? Stuur een mail naar youngbelegen@alkmaar.nl of app naar 06 48 52 99 74.