ALKMAAR - Alkmaar is binnenkort een nieuwe jongerenontmoetingsplek rijker. Het college stemde dinsdag in met de plannen voor een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren uit Nieuw-Overdie in het multifunctionele centrum Sportpark Oosterhout. In Nieuw-Overdie was er tot op heden geen geschikte plek voor jongeren om elkaar te treffen. De jongerenontmoetingsplek start op 1 november en heeft een proefperiode tot oktober 2023. Daarna volgt een evaluatie. Jongerenwerkorganisatie Straatgeluid zorgt voor de begeleiding op de nieuwe ontmoetingsplek.

Ontmoeten
Jongeren willen elkaar ontmoeten. En het liefst als jongeren onder elkaar, waar ze na school terecht kunnen voor vragen, advies, het maken van huiswerk of gewoon om te ‘chillen’. Tijdens de coronapandemie werd extra duidelijk hoe belangrijk dat voor hen is. In Nieuw-Overdie was er geen geschikte plek. De ontmoetingsplek in het Sportpark Oosterhout biedt de jongeren nu een vaste eigen plek vanwaar uit activiteiten aangeboden kunnen worden door jongerenwerkorganisatie Straatgeluid op het gebied van sport, muziek, koken maar ook coaching, voorlichting en huiswerkbegeleiding.

Voor en door jongeren
De gemeente is met dit voorstel gekomen na overleg met de jongeren, jeugd- en jongerenwerk, omwonenden en ouders. Meerdere locaties zijn besproken, waarbij de plek aan de Sportpark Oosterhout als favoriet uit de bus kwam. Het initiatief voor deze ontmoetingsplek is door vrijwel alle partijen enthousiast ontvangen.

''Jongeren hebben een plek nodig waar zij elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ondernemen. Een plek waar zij worden ondersteund in hun ontwikkeling om kansrijk, gezond en veilig op te groeien. Wijkbewoners snappen die behoefte maar vrezen soms voor overlast. Daarom zijn we met zowel jongeren als omwonenden en professionals in gesprek gegaan. Ik ben blij dat de keuze voor het realiseren van een ontmoetingsplek in Sportpark Oosterhout zo breed gedragen wordt.''
- Joël Voordewind, wethouder Jeugd en Jongerenwerk

Evaluatie
De nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren krijgt eerst een tijdelijk karakter. Na de officiële opening op 1 november blijft de ontmoetingsplek in ieder geval tot 1 oktober 2023. Na drie maanden start de gemeente samen met het Gebiedsteam Zuid de eerste evaluatie. Het gebiedsteam bestaat uit de gebiedsregisseur, gebiedsmedewerker openbare orde en veiligheid, handhaving en de wijkagent. In de evaluatie wordt ook de locatie meegenomen en opnieuw besproken met de jongeren, jongerenwerkorganisatie Straatgeluid, de sportverenigingen en wijkbewoners. Daarbij wordt ook gekeken of het aanbod aan activiteiten voldoende aantrekkelijk is gebleken voor de jongeren. Als er een positief beeld komt uit de evaluatie blijft de jongerenontmoetingsplek in ‘Sportpark Oosterhout’ definitief bestaan.