ALKMAAR - Op vrijdag 3 augustus om 10.00 uur luidt de heer John van den Oord, projectleider bij MEE & de Wering, de bel van de Alkmaarse kaasmarkt. Hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen. Hij doet dit op uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar. Voorafgaand aan het bezoek aan de kaasmarkt worden de heer Van den Oord en zijn gasten in het stadhuis ontvangen door wethouder Elly Konijn-Vermaas.

John van den Oord
Na 32 trouwe dienstjaren neemt John van den Oord afscheid van MEE & de Wering (en haar rechtsvoorgangers SPD Noord, MEE Noordwest-Holland). Al deze jaren heeft hij zich enorm verdienstelijk gemaakt voor Alkmaar en haar (meest kwetsbare) inwoners. Onder andere met vernieuwende projecten gericht op de participatie van kwetsbare mensen (met een beperking). Zoals projecten rond werk, gericht op het opdoen van werkervaring en het klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Met oog voor de talenten (en de ontwikkeling daarvan) van de deelnemers. In oktober 2018 is het officiële afscheid.

Over MEE & de Wering
MEE & de Wering is een professionele organisatie met jarenlange ervaring op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning. De cliënten zijn mensen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben om hun leven naar eigen wens vorm te geven. Er kan sprake zijn van een beperking, schulden, armoedesituatie of andere reden waardoor meedoen niet mogelijk is. MEE & de Wering werkt samen met verschillende organisaties zoals gemeenten, scholen, UWV, jeugdgezondheidszorg, zorgaanbieders en gespecialiseerde vrijwilligers.

36 Alkmaarse kaasmarkten
Over de hele wereld staat Alkmaar bekend als Kaasstad. De Alkmaarse kaasmarkt is een traditie sinds 1593. Vorig jaar trok dit kleurrijke evenement een recordaantal bezoekers (ruim 169.000). De kaasmarkt is gratis, voor alle leeftijden en goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. De kaasmarkt is dit jaar van 30 maart tot en met 28 september op vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur. Daarnaast worden er op de dinsdagen in juli en augustus van 19.00 tot 21.00 uur avondkaasmarkten gehouden. Alle kaasmarkten zijn op het Waagplein in Alkmaar.