BERGEN/CASTRICUM/HEILOO - Op 25 juli 2017 hebben de colleges van Bergen, Castricum en Heiloo besloten om in het kader van armoedebestrijding onder kinderen overeenkomsten te sluiten met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds voor de periode 2017-2020. Dit betekent dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, waarvan de ouders/verzorgers een laag inkomen hebben, vanaf het aankomende schooljaar via deze fondsen mee kunnen doen aan sport- of culturele activiteiten. De gemeenten Bergen en Castricum verlengen hiermee de bestaande overeenkomsten met het Jeugdsportfonds. Naast de overeenkomsten zijn er per fonds spelregels opgesteld. In september organiseren de gemeenten samen een feestelijke startbijeenkomst. Vanaf dat moment gebeurt de verdere uitrol van meer informatie over de spelregels en de aanvraagprocedure. De gemeenten informeren daar later over, onder andere via eigen media , betrokken organisaties en instellingen en de Sociaal Teams.

Kinderen minimagezinnen kunnen meedoen
Waar thuis geen geld is om mee te doen aan sport- en/of culturele activiteiten lopen kinderen allerlei kansen mis die voor hun klasgenoten vanzelfsprekend zijn. Door te sporten of creatief bezig te zijn ontwikkelt een kind zich beter en vermindert de kans op sociale uitsluiting. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.

Staatssecretaris Klijnsma heeft vanaf 2017 structureel extra financiële middelen beschikbaar gesteld om armoede onder kinderen tegen te gaan. Deze moeten zoveel als mogelijk in natura voorzieningen ingezet worden. Deze middelen zijn ingezet in het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdcultuurfonds creëert kansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een culturele vereniging (dans, muziek, scouting, etc).