In januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. Doel van de nieuwe wet is om de problemen van kinderen en gezinnen sneller en beter te verhelpen en tegelijkertijd dure kosten voor zorg te voorkomen. Er zal dus ook gekeken worden naar wat ouders of de omgeving zelf kunnen doen.Nu al hebben de gemeenten taken bij het ondersteunen van ouders bij het veilig en gezond laten opgroeien van hun kinderen. Zo kunnen ouders terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin voor de zorg aan jonge kinderen en voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien.

Hoe wordt het in 2015?

De gemeente krijgt met de nieuwe Jeugdwet per januari 2015 ook de verantwoordelijkheid voor alle jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en de aanpak van kindermishandeling. Dit geldt ook voor de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wanneer u nu al hulp of krijgt voor uw kind, kunt u daar ook in 2015 op rekenen. Als u vanaf volgend jaar hulp wenst die de gemeente niet heeft ingekocht, kunt u deze krijgen via een Persoonsgebonden budget (PGB).

Hulp in 2015 gewaarborgd

De gemeente Alkmaar heeft met aanbieders in de regio goede afspraken gemaakt, zodat in 2015 dezelfde zorg geleverd zal worden als in 2014. De definitieve keuze voor aanbieders en het afsluiten van contracten, rondt de gemeente voor 1 november af. Zorginstellingen kunnen tot 6 oktober offertes indienen. Meer weten over het inkoopproces? Lees hier meer.

Voorbereiden op nieuwe taken

De gemeente Alkmaar is druk bezig zich voor te bereiden op de nieuwe taken. Dat het voor gemeenten een grote opgave wordt is echter wel duidelijk, mede doordat er nu nog een aantal onzekere factoren zijn. Het jaar 2015 is een overgangsjaar, waardoor de gemeente de ruimte heeft om waar nodig bij te sturen. De gemeente doet er alles aan om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen voor haar inwoners.

Jeugd- en gezinscoaches

In 2015 gaat de gemeente werken metjeugd- en gezinscoaches, die hulp en ondersteuning kunnen bieden aan gezinnen met complexe hulpvragen die zij niet (meer) alleen op kunnen lossen. Deze nieuwe werkwijze voorkomt dat mensen van loket naar loket worden doorverwezen. De jeugd- en gezinscoaches zijn inmiddels al een tijdaan het proefdraaien en met succes: gebleken is dat door deze manier van werken gezinnen sneller geholpen worden en minder doorgestuurd hoeven te worden naar specialistische zorg. Lees hier meer.

Meer weten?

Volg de berichtgeving op de website of in de Stadskrant. Op 20 en 27 oktober vinden bijeenkomsten plaats voor iedereen die meer wil weten over de veranderingen in de jeugdhulp. Binnenkort volgt hierover meer informatie.