ALKMAAR - Met de ondertekening deze week van de koopovereenkomst tussen Stadswerk072, gemeente Alkmaar en HVC gaat de inzameling van afval definitief naar HVC. Dit betekent dat per 1 juni de huis-aan-huis inzameling van afval niet meer gebeurt door Stadswerk072, maar door HVC. Tegelijkertijd wordt er door de herhuisvesting van Stadswerk072 en verplaatsing van het afvalbrengstation van de Herculesstraat naar HVC op bedrijventerrein Boekelermeer ruimte vrij gemaakt voor woningbouw.

Afvalinzameling tot 1 juni ongewijzigd
Voor de inzameling van het afval van de inwoners van Alkmaar blijft alles bij het oude tot 1 juni. Ook verandert de locatie van het afvalbrengstation niet totdat het nieuwe afvalbrengstation is gebouwd op de Boekelermeer. Alkmaar sluit met HVC een DVO, een dienstverleningsovereenkomst, waarin is bepaald dat HVC de komende 10 jaar de inzameling van het huishoudelijk afval in Alkmaar voor haar rekening neemt.

Extra ruimte voor woningbouw
De komende jaren wil Alkmaar 15.000 woningen realiseren aan het Alkmaar Kanaal. De locatie aan de Herculesstraat is al langere tijd te krap geworden voor Stadswerk072 met alle activiteiten en opslag van materieel en materialen. De verplaatsing van het resterende deel van de activiteiten van Stadswerk072 zoals beheer van de openbare ruimte en de herontwikkeling van de Herculesstraat is dan ook een logische stap. Het past binnen de door de raad vastgestelde ontwikkelbeelden voor Overdie en Oudorp.

HVC, beeldbepalend op de Boekelermeer

HVC heeft de hoofdzetel in Alkmaar en is al jaren een bekend gezicht op de Boekelermeer. Bereik-baarheid en toegankelijkheid is daarmee voor bezoekers van het afvalbrengstation gewaarborgd. HVC is nationaal een grote speler is op het gebied van afvalinzameling en verwerking en daarmee toegerust om te investeren in technologie en schaalvergroting. Omdat HVC een ketenbedrijf is, draagt het overnemen van de inzameling in Alkmaar bij aan de circulaire economie. De keten loopt van afvalpreventie, naar inzameling, verwerking en recycling. Bij HVC is dit in één hand.

HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf volledig in eigendom van 48 gemeenten (waaronder gemeente Alkmaar) en 8 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland.