BERGEN - Bot Bouw presenteert op 9 mei minimaal drie ontwerpen voor het nieuwe Dorpsplein in het centrum van Bergen. Met terrasjes, groen, ruimte voor bijvoorbeeld een markt en op de plek van de Bakemaflat een markante ‘dorpsvilla’ wordt het Dorpsplein een sfeervolle, centrale plek in het centrum. De gemeente nodigt vijf inwoners uit om aan te schuiven bij het Q-team. Dit ‘Q-team Plus’ beslist op 17 mei welke van de drie of vier ontwerpen het mooiste past in Bergen.

Meebeslissen?
Bent u inwoner van de kern Bergen en wilt u meebeslissen over het uiteindelijke ontwerp? Meldt u dan uiterlijk 26 april aan per e-mail voor het ‘Q-team Plus’ via emmymeijering@debuch.nl. Wilt u bij uw aanmelding ook uw leeftijd vermelden? De gemeente zal de aanmeldingen verdelen over een aantal leeftijdscategorieën voor een goede afspiegeling. Er is plaats voor vijf inwoners in het Q-team. Wanneer er meer aanmeldingen zijn, zal de gemeente met een blinde trekking vijf inwoners selecteren uit de verschillende leeftijdsgroepen. Deze trekking zal worden uitgevoerd door een raadslid.

Tijdsinvestering
Wanneer u zich aanmeldt, is het belangrijk dat u de middagen van 9 en 17 mei 2017 vrij houdt in uw agenda. Vóór 9 mei is er ook nog een middag gepland om alle deelnemers informeren over de spelregels en de belangrijkste randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het Dorpsplein. Het gaat dus in totaal om 3 dagdelen. Op 9 mei is de presentatie van de drie ontwerpen en op 17 mei vergadert het Q-team Plus en wordt een keuze gemaakt uit de drie ontwerpen.

Q-team
Het vaste kwaliteitsteam -het Q-team- is een team van stedenbouwkundigen, architecten en historici. Zij adviseren het college bij nieuwbouw en verbouwingen in het centrum van Bergen en bij plannen die vallen onder het project Mooi Bergen.

Openbaar
De presentatie van de plannen op 9 mei en de bijeenkomst van het Q-team op 17 mei zijn openbaar. U kunt als toehoorder deze vergaderingen bijwonen. Tijd en locatie worden nog bekendgemaakt. Tussen 9 mei en 17 mei zijn de ontwerpen ook voor een ieder te bekijken in de bibliotheek en op www.mooibergen.nl.

Meer informatie
Op www.mooibergen.nl staat meer informatie over het project Mooi Bergen 2.0.