ALKMAAR - De coöperatie BreedBand Alkmaar Buiten en de gemeente Alkmaar hebben een intentieovereenkomst getekend als volgende stap in de realisatie van open breedbandnetwerk in het buitengebied van Alkmaar. In de overeenkomst zijn de uitgangspunten en de verantwoordelijkheden tussen de partijen voor de samenwerking vastgelegd.

Snelheid internet

Binnen de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp zijn er grote verschillen in de beschikbaarheid van snel internet. Binnen de kernen is de snelheid van de netwerken op een acceptabel niveau. In de zogenaamde buitengebieden, ligt de snelheid van deze verbinding op een erg laag niveau. In deze tijd is het niet kunnen beschikken over een voldoende snelle internetverbinding een rem op de ontwikkeling van het buitengebied. Om deze reden hebben een aantal bewoners besloten om een burgerinitiatief te starten.

Breedband Alkmaar Buiten

Dit burgerinitiatief heeft tot doel om alle inwoners van de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp toegang te geven tot snel internet middels glasvezel. Zij hebben hiervoor een coöperatie opgericht. De coöperatie BreedBand Alkmaar Buiten wil een glasvezelnetwerk aanleggen dat zich primair richt op de "witte" gebieden van de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp.

Inzet gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar hecht een groot belang aan de ontwikkeling van een duurzaam toekomst vast breedbandnetwerk en bijbehorende dienstenontwikkeling en heeft dit vastgelegd in het coalitieakkoord. Hierbij is de ambitie uitgesproken om in 2018 de hele gemeente toegang te bieden tot breedband. Om de aanleg van breedband in de buitengebieden in 2018 in het zicht te houden heeft de gemeenteraad in april 2017 een principe besluit genomen dat de meest kansrijke mogelijkheid voor realisatie van breedband in het buitengebied het verstrekken van een directe onvoorwaardelijke gemeentelijke garantstelling op een financiering van BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) aan Breedband Alkmaar Buiten is. Met als uitgangspunt dat een gemeentelijke garantstelling alleen wordt verstrekt bij een geloofwaardige en haalbare businesscase met een sluitende begroting.

Intentieovereenkomst

In de nu gesloten intentieovereenkomst hebben de partijen de samenwerking bekrachtigd om de volgende stap te nemen in de realisatie van een breedbandnetwerk in het buitengebied. Vastgelegd is hoe de rollen zijn verdeeld en welke stappen moeten worden gezet om te komen tot een haalbare businesscase met een sluitende begroting.