BERGEN - Vanaf donderdag 6 april ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan voor  ‘De 7 dorpelingen’ in het centrum van Bergen 4 weken ter inzage. Geïnteresseerden kunnen het voorontwerp voor de nieuwbouw op de Harmonielocatie inzien op het gemeentehuis en digitaal op www.mooibergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Inspraakreacties kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van Bergen, postbus 1860 AD Bergen of tijdens de inloopavond op 6 april.

Inloopavond

De inloopavond op donderdag 6 april is van 19:00 tot 21:00 uur in de bibliotheek in Bergen. Inwoners kunnen er de tekeningen inzien en vragen stellen over het voorontwerp. Ook  is er een 3D computeranimatie van het plan.

Op hetzelfde tijdstip is er in een ander gedeelte van de bibliotheek ook een inloopavond voor omwonenden van het Binnenhof over mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in het Binnenhof. Deze omwonenden hebben hiervoor een aparte uitnodiging ontvangen van Bot Bouw Initiatief. Het staat geïnteresseerden uiteraard vrij om eveneens een kijkje te nemen bij deze inloop.

Proces en planning bestemmingsplan

Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) concept. De inspraakreacties die worden ingediend op het voorontwerp kunnen worden meegenomen in het zogenaamde daaropvolgende ontwerp bestemmingsplan. Dat is de versie van het plan die de officiële voorbereidingsprocedure ingaat. Naar verwachting wordt het ontwerpplan in juni ter inzage gelegd en besluit de gemeenteraad op 5 oktober definitief over het bestemmingsplan.