Kom maandag 4 juli naar wijkcentrum Daalmeer

Waar komen de ondergrondse containers voor restafval? Hoeveel rolcontainers voor de afvalstromen GFT, oud papier en karton, en plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) komen er aan huis? Waar kunnen huishoudens terecht voor andere afvalstromen? Antwoorden op deze én andere vragen staan centraal tijdens de inloopbijeenkomst over de nieuwe wijze van afvalinzameling voor delen van Alkmaar Noord, waaronder Daalmeer Oost en Zuid. De bijeenkomst is op maandag 4 juli en wordt gehouden in Wijkcentrum Daalmeer, Johanna Naberstraat 77b van 19.30 uur tot 21.00 uur. Omdat het om een inloopbijeenkomst gaat, kunnen bezoekers binnen dit tijdstip op ieder gewenst moment aanwezig zijn.

Op de avond wordt meer informatie gegeven over de nieuwe inzamelmethode. Centraal daarin staat het plaatsen van ondergrondse containers in laagbouwbuurten voor de inzameling van restafval. De bestaande rolcontainers voor restafval aan huis worden vanaf dan gebruikt voor PMD. Uit ervaring blijkt dat het meeste restafval nu nog uit PMD bestaat. Dit betekent dat er, na invoering van de nieuwe inzamelmethode, weinig restafval overblijft. Er hoeft dan dus maar weinig naar de ondergrondse container te worden gebracht. Daarnaast krijgen bewoners, die dat nog niet hebben, de beschikking over een rolcontainer voor oud papier en karton. Dit is naast de bestaande GFT-container. In totaal krijgen bewoners dan drie rolcontainers. In wijken met hoogbouw of woningen zonder tuin komen, waar mogelijk, extra ondergrondse containersvoor de inzameling van gescheiden afvalstromen.Da
Benieuwd naar reacties

Tijdens de bijeenkomst op 4 juli is de gemeente vooral benieuwd naar reacties van inwoners op de voorgenomen locaties voor de te plaatsen ondergrondse containers. Hierbij is rekening gehouden met onder meer bereikbaarheid, veiligheid en ligging van kabels en leidingen. Op 4 juli is ook meer bekend over de planning van de nieuwe afvalinzameling. Uiteraard zijn suggesties over afvalscheiding en voorkomen van afval van harte welkom. Net als vragen en opmerkingen.
Enthousiast gebruik gemaakt
Met de nieuwe inzamelwijze wordt een besluit van de Alkmaarse gemeenteraad uitgevoerd. De ambitie is om het huidig afvalscheidingspercentage van 48% binnen vier jaar te verhogen naar 60%. Daar horen diverse maatregelen bij. Zo wordt tot 2020 de nieuwe inzamelwijze in alle Alkmaarse wijken en dorpen ingevoerd. In Schermer is al gestart. En daar is meteen enthousiast gebruik gemaakt van de nieuwe rolcontainers aan huis. Zo is er bijvoorbeeld ruim drie keer zoveel PMD opgehaald dan voorheen met de inzameling van zakken. En dat is goed nieuws. Want in afval zitten veel herbruikbare grondstoffen. En daar kunnen weer mooie producten van worden gemaakt. Kortom, afval heeft waarde. Dat herkennen sowieso steeds meer Alkmaarders. Zij weten ook dat het vaak eenvoudig én ook nog eens leuk is om afval goed te scheiden.
Campagne
De campagne ‘Afval scheiden dat is Kaassie’ vormt daarbij een zetje in de rug. Deze richt zich vooral op het gemak van voorkomen en scheiden van afval. Met filmpjes, tips en verrassende inzichten. Een en ander is te zien en te horen via onder meer Stadskrant, websites, social media en op de afvalwagens van Stadswerk072, die in opdracht van gemeente Alkmaar de afvalinzameling verzorgt. Heeft u zelf tips over voorkomen of scheiden van afval? Mail ze dan naar info@stadswerk072.nl. Twitteren kan ook naar @stadswerk072.nl. Wekelijks wordt een tip beloond met een attentie.