BERGEN - De initiatiefgroep vanuit de gemeenteraad die zich bezig houdt met de herontwikkeling van het Slotkwartier is de laatste maanden hard aan het werk geweest. In de opdracht die de initiatiefgroep heeft meegekregen zit de verkenning van een aantal realistische mogelijkheden voor de langere termijn. De groep heeft zich laten verrassen en inspireren door het enthousiasme van betrokkenen uit dit gebied.  

Om zicht te krijgen op alle mogelijkheden hebben de leden van de initiatiefgroep Slotkwartier gesprekken gevoerd met de huidige gebruikers van het Slotkwartier. Daarnaast voerden zij gesprekken met lokale partijen, die hun ideeën voor de herontwikkeling van het Slotkwartier wilden delen. Ook zijn er uitgebreide locatiebezoeken afgelegd. Uit alle gesprekken is één ding duidelijk geworden: Het gebied heeft een enorme potentie op het terrein van kunst, cultuur en historisch erfgoed in combinatie met ondernemen, recreëren, beleven en herbeleven.

Het Slotkwartier met al zijn activiteiten is een parel die zijn glans niet mag verliezen en die gekoesterd moet worden. Dat is goed voor onze inwoners, onze gasten en de komende generaties.

Ook is de conclusie getrokken dat er op korte termijn acties ondernomen moeten worden die snel een effect op de uitstraling van het gebied zullen hebben. Te denken valt hierbij aan goede bewegwijzering, rijrichtingen, parkeren en het toonbaar maken van de achtererven / tuinen van de percelen tegenover de Slotruïne.

Hoe nu verder?
Over een aantal weken hoopt de initiatiefgroep de inventarisatie van de mogelijkheden klaar te hebben en komt zij met een notitie waarin een aantal realistische uitgangspunten staan voor de (zeer) korte termijn en de langere termijn. De nota wordt voorgelegd aan de gemeenteraad om te toetsen of de raad vindt dat de opdracht die de initiatiefgroep heeft meegekregen naar behoren is uitgevoerd.  Vervolgens worden de plannen gepresenteerd aan de inwoners om te horen wat die ervan vinden. De bedoeling is om in het laatste kwartaal van dit jaar de definitieve uitgangspunten voor het Slotkwartier in de gemeenteraad vast te stellen.