BERGEN - Het Slotkwartier met de Slotruïne, Hoeve Overslot, de Kapberg, het Slotpark en de Slotkapel vormt het historisch hart van Egmond aan den Hoef. Een initiatiefgroep vanuit de gemeenteraad gaat de komende drie maanden de ideeën voor de herontwikkeling van het Slotkwartier inventariseren. De initiatiefgroep gaat in gesprek met de huidige gebruikers en wil daarnaast graag in contact met potentiële nieuwe partijen. 

De gemeenteraad heeft op 27 oktober 2016 een motie aangenomen waarin staat dat de raad de kaders wil stellen voor het toekomstig gebruik van het Slotkwartier. De partijen zijn het erover eens dat het gebied veel potentie heeft en de cultuurhistorie nog meer kan worden beleefd dan nu het geval is.

Doel inventarisatie Het is de bedoeling dat de initiatiefgroep na de inventarisatie een aantal realistische varianten voor de langere termijn voor het gehele Slotkwartier ontwikkelt. Belangrijk uitgangspunt is dat er groot draagvlak moet zijn bij de betrokken partijen en de inwoners. De inwoners worden actief geïnformeerd. Uiteindelijke plannen worden door de gemeenteraad vastgesteld

Samenstelling initiatiefgroep De initiatiefgroep bestaat uit leden van de partijen die in de gemeenteraad van Bergen vertegenwoordigd zijn. De initiatiefgroep trekt samen op met wethouder Hugo Snabilie  en wordt ambtelijk ondersteund.

Geïnteresseerde partijen met concreet uitgewerkte ideeën kunnen zich tot 31 maart melden bij Ineke Braak van Kasteel of Marcel Halff. Contactgegevens op de website van de gemeente Bergen.