ALKMAAR - Wanneer gemeenten maatregelen treffen om de gevolgen van klimaatverandering te temperen, kan het Rijk deze initiatieven steunen vanuit de zogenaamde Impulsregeling Klimaatadaptatie. Op 10 oktober heeft het Rijk bijna 4 miljoen euro toegezegd voor in totaal 37 projecten in Noorderkwartier.

Ook de gemeente Alkmaar heeft dit jaar weer een aanvraag ingediend.

Het Rijk ondersteunt onder meer de bouw van waterbergingen en vergroenings- en herinrichtingsprojecten die de waterafvoer helpen verbeteren en hittestress verminderen. De regeling is op 1 januari 2021 in werking getreden. Nadat eerder dit jaar al een bedrag een kleine 3 miljoen euro was toegekend aan de eerste serie projecten is nu de tweede aanvraag van bijna 4 miljoen euro gehonoreerd.

Cofinanciering

Voor de 26 gemeenten in de werkregio Noorderkwartier, de provincie en het hoogheemraadschap HHNK is er tot en met 2027 maximaal €11,7 miljoen beschikbaar. De Rijksbijdrage is een cofinanciering van een derde waarbij twee derde, €23,8 miljoen van de uitvoeringskosten door gemeenten, HHNK en provincie moeten worden gedragen. Voor projecten om de gevolgen van klimaatverandering te beperken willen gemeenten en HHNK deze regeling waar mogelijk benutten.

Gemeenten doen massaal mee

Voor de zomer is een tweede aanvraag voor de Impulsregeling ingediend met 37 projecten. Met dit voorstel is een bedrag €3.717.480 aangevraagd. Dat het Rijk met de regeling in de roos schiet, valt op te maken uit de veelheid aan projecten die gepland zijn. Ook dat meer dan twee derde van de gemeenten uit Noorderkwartier nu meedoen in deze aanvraag.

Alkmaar

Voor de herinrichting van de Bomenbuurt in Oudorp is een subsidie toegekend van €45.620. Met dit bedrag zorgt de gemeente Alkmaar ervoor dat er meer water kan worden vastgehouden in de wijk. Hierdoor is er minder wateroverlast en meer water beschikbaar voor het groen in droge perioden. De uitvoering van het project zal vanaf 2025 plaatsvinden. In 2021 waren er al reeds subsidies toegekend voor de herinrichting van winkelstraat Laat west (€387.200) en de reconstructie en herinrichting van Bloemwijk (€ 556.600).

Foto: winkelstraat Laat west Downloaden