ALKAMAR - De oever van het Noordhollandsch Kanaal wordt een park dwars door Alkmaar. Alkmaarders konden de afgelopen tijd meepraten en ideeën geven over de inrichting en het gebruik van de oever in een breed participatieproces. De resultaten zijn samengevat in het participatierapport. De volgende stap is deze ideeën verwerken in de plannen (het ontwikkelkader) voor het KanaalPark.

''Het Alkmaars Kanaal Park zal lucht en ruimte geven in de stad en wordt één van de verbindende groene schakels tussen alle ontwikkelingen langs de oever van het Noordhollandsch Kanaal. Samen met Alkmaarders hebben we de afgelopen tijd gesproken over hun wensen en ideeën voor de inrichting van de oever. Dat leverde buitengewoon veel mooie ideeën op. Van die opbrengst maken we nu een ontwikkelkader waarin ook rekening wordt gehouden met belangrijke onderwerpen als hitte, droogte, afwatering en mobiliteit. Het KanaalPark biedt straks kansen voor alle Alkmaarders om elkaar te ontmoeten, te recreëren en te genieten van het groen.'' Wethouder Anjo van de Ven


Alkmaars KanaalPark: gebied met volop kansen


Inwoners van de gemeente Alkmaar zien veel kansen voor het 6,5 kilometerlange KanaalPark. Een aantal thema’s sprongen eruit tijdens het participatieproces: Groen, wandelen en fietsen, recreatie op de oevers en het water, kunst en cultuur, sport en spel, ruimte voor ommetjes en voorzieningen, ook voor jongeren. Het park biedt volgens de inwoners ruimte voor rust en ontspanning, maar wordt ook een plek om elkaar te ontmoeten. Ook waren er veel interessante ideeën. Dingen als: een vaar-in-bioscoop, openlucht theaters, uitkijktoren, boulevard om te wandelen, een zwemplek in het kanaal, voedsel- en pluktuinen en een glazen kas. Ook hoopt men op meer terrassen aan het water, vlonders om dichter bij het water te kunnen komen en op veel meer bomen en groen. Het KanaalPark kan volgens deelnemers een visitekaartje voor de stad worden.

'' Het Alkmaars Kanaal gaat over de toekomst van heel Alkmaar en de plannen hiervoor zijn volop in ontwikkeling. We schenken veel aandacht aan de inrichting van de openbare ruimte, de leefomgeving, architectuur en groen. Het gaat om de samenhang tussen plannen, gebieden en functies. Het Noordhollandsch Kanaal en haar oevers krijgen nu een nieuwe functie als openbare ruimte: Het Alkmaars KanaalPark.'' Wethouder Christian Schouten

Vervolg

De gemeente werkt nu aan het ontwikkelkader KanaalPark dat naar verwachting halverwege 2024 af is. Daarna wordt dit grote ontwikkelkader opgesplitst in kleinere, meer gedetailleerde zoneplannen. Die deelplannen worden besproken met de belanghebbenden. De gemeente houdt u van dit alles op de hoogte.

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen van het Alkmaars Kanaal en het KanaalPark? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief, dat kan via onze website www.alkmaarskanaal.nl. Of volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn.

Link naar het participatierapport: Alkmaarders aan het woord: De toekomst van het Alkmaars KanaalPark