ALKMAAR - Per januari 2017 wordt in de hele gemeente Alkmaar hondenbelasting geheven. In de voormalige gemeente Alkmaar gebeurde dit al, voor inwoners van de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en Schermer is hondenbelasting nieuw. Het tarief is vastgesteld op € 50,- per hond (was € 66,75). De gemeente Alkmaar heeft gebieden aangewezen waar de hondenbelastingplicht geldt. Dit zijn tevens de gebieden waar voorzieningen kunnen worden getroffen voor honden of om hondenoverlast tegen te gaan. Niet voor alle honden hoeft hondenbelasting betaald te worden; o.m. blindengeleidenhonden en andere hulphonden zijn vrijgesteld van de hondenbelastingplicht.

Aangifte doen

U dient zelf aangifte te doen. Op de website www.cocensus.nl/alkmaar kunt u het aangiftebiljet downloaden. Kunt u niet online, dan kunt u het aangiftebiljet opvragen bij de gemeente via telefoonnummer 14072.

Betaalt u al hondenbelasting? Dan krijgt u automatisch een belastingaanslag voor 2017.

Wie betaalt wel / geen hondenbelasting?

In de gemeentelijke “Verordening op de heffing en invordering hondenbelasting” staat wie wel of geen hondenbelasting moet betalen. Voor de verordening en kaartjes met hondenbelasting-gebieden kunt u kijken op www.alkmaar.nl/honden.

Geen hondenpenning meer, wel huis-aan-huis controle

Er wordt gecontroleerd of u belasting voor uw hond betaalt. Dit gebeurt door huis-aan-huis controles; belastingcontroleurs gaan na of op adressen hondenbezitters wonen en of voor deze honden belasting betaalt wordt. Vanaf 1 januari is de verplichting om een hondenpenning te dragen vervallen.

Wat gebeurt er met de inkomsten hondenbelasting?

De inkomsten van de hondenbelasting worden besteed aan voorzieningen voor honden, zoals losloopgebieden, hondentrimbanen en zogeheten ‘hondenhaltes’; afvalbakken voorzien van dispensers met biologisch afbreekbare afvalzakjes om de hondenontlasting op te ruimen. Daarnaast worden ook middelen ingezet om de overlast door honden tegen te gaan, zoals de hondenpoepzuiger.

Heeft u zelf een idee voor een voorziening of maatregel? U kunt uw suggesties doorgeven via verbeterdebuurt.nl of 14072.

Meer informatie: Heeft u nog vragen kijkt u dan op www.cocensus.nl/alkmaar. Staat u vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met de gemeente Alkmaar via telefoonnummer 14072