ALKMAAR - Fiets- en wandelpaden staan centraal bij het realiseren van de recreatie- en groenvoorzieningen in de nieuwe parkzone aan de rand van het Olympiapark. Om deze reden wordt er nu twee km fiets- en wandelpad aangelegd. Een ontbrekende schakel in de aantrekkelijke fiets- en wandelroutenetwerken in het westelijk deel van Alkmaar wordt daarmee gerealiseerd.

Het vergroten van het groenareaal, het versterken van biodiversiteit en het verbeteren van recreatievoorzieningen in de gemeente krijgen hier vorm. De totale aanleg bestaat uit verschillende fasen, vanaf het gebied naast de Meent Bauerfeind tot aan camping Alkmaar.

Route
Een gedeelte van de route wordt langs de Kromme Sloot aangelegd. Wethouder Pieter Dijkman: ”Dit karakteristieke oer Hollandse gebied is op dit moment vrijwel ontoegankelijk. Zo wordt het gebied veel beter beleefbaar én wordt Alkmaars erfgoed de Robonsbosmolen zichtbaar voor fietser en wandelaar.”

De route gaat vanaf de Kromme Sloot verder langs de rand van het evenemententerrein, richting het zuiden. In het ontwerp is beplanting van fruitbomen en struiken langs de rand van het pad opgenomen. Daarmee wordt aangesloten bij de teelt van groenten en fruit die bij de naastgelegen amateurtuinverenigingen al jaren gaande is. Na een smalle passage bij het gebouw van CBR, wordt aangesloten op het eerste stukje van de route dat al eerder is gerealiseerd.

Na passage van de Hoeverweg zal de route ter hoogte van de Meent vervolgd worden in een aan te leggen parkstrook met natte natuur. Uiteindelijk sluit de route aan op de Meerweg. Met deze ontwikkeling is de fiets- en wandelroutenetwerk in het Olympiapark niet afgerond. De volgende fase betreft Het meest noordelijke deel richting camping Alkmaar.

Alkmaar Fietst
Wethouder Dijkman: ‘De versnelde aanleg van de nieuwe fiets- en wandelroute komt voort uit het programma Alkmaar Fietst. In dit programma staat de fiets centraal en investeren we in blijvende fietsinfrastructuur en mobiliteit. Ook wordt uit dit programma het EK Wielrennen georganiseerd wat van 7 t/m 11 augustus plaatsvindt.

’De participatie over de nieuwe parkzone gaat in juni 2019 plaatsvinden met alle belanghebbende in het Olympiapark.