ALKMAAR - Een deel van de natuursteenbestrating in de Langestraat is toe aan vervanging. Het college van B&W heeft besloten om de herbestrating op korte termijn te starten. Dit gebeurt met een proefvak tussen de Mient en de kruising Langestraat – Houttil/Boterstraat. Het besluit is genomen in goed overleg met Alkmaars Bolwerk, de vereniging van binnenstadondernemers.

De werkzaamheden, die worden uitgevoerd in opdracht van Stadswerk072, stonden al eerder op de planning. Door de coronamaatregelen zijn deze uitgesteld. Wethouder Robert te Beest zegt hierover:

Omdat het lastig blijft te voorspellen hoelang de maatregelen nog duren, hebben we besloten het werk alsnog te starten. We proberen de overlast zo beperkt mogelijk te houden en klaar te zijn voor dat er mogelijk versoepelingen komen. Mocht dit toch eerder zijn dan dat de werkzaamheden afgerond zijn, dan gaan we kijken of we met deze ondernemers een passende oplossing kunnen vinden.
Wethouder Robert te Beest

Hans van de Leygraaf, voorzitter van Alkmaars Bolwerk vult aan :;
'De werkzaamheden moeten gebeuren. Door nu te beginnen met de werkzaamheden hopen we zo min mogelijk overlast te hebben in de periode dat de stad weer open is voor publiek.'
Hans van de Leygraaf, voorzitter Alkmaars Bolwerk

Kwaliteitsverbetering
Om een aantrekkelijke stad voor het winkelend en recreërend publiek te blijven investeert het college in kwaliteitsverbetering van de winkelstraten. Een mooie en kwalitatief goede bestrating van de Langestraat hoort daarbij. Investeren dus juist in tijden dat ondernemers, winkeliers en horeca het door de coronamaatregelen moeilijk hebben.

Werkzaamheden

Om te kunnen beoordelen hoe de nieuwe natuursteenbestrating en fundering reageren op zwaar materieel en de verschillende weertypes wordt eerst een proefvak aangelegd. Dit deel van de Langestraat is gedurende ongeveer zeven weken minder goed bereikbaar. Langs de gevels blijft er een strook van 1,5 meter vrij waar mensen, rekening houdend met eenrichtingsverkeer, kunnen passeren. Daarnaast is de doorgang voor laad- en losverkeer tijdelijk gestremd vanaf de Langestraat naar de Mient.