ALKMAAR -Ook komend Hemelvaartweekend is Alkmaar een gastvrije binnenstad. De coronamaatregelen van de afgelopen weken om drukte in goede banen te leiden werken goed. Spreiding van het bezoek en duidelijke en ruimere looproutes zorgen dat er veilig en plezierig gewinkeld kan worden. Ondernemersorganisatie Alkmaars Bolwerk en Gemeente Alkmaar zijn dan ook tevreden. Enkele ondernemers vragen om nog enige verduidelijking van een aantal maatregelen voor het winkelend publiek. De gezondheid en de veiligheid staan daarbij voorop.

Opnieuw verwelkomen en informeren ‘city-hosts’ dit weekend bezoekers van de binnenstad. De gastvrouwen en -heren wijzen het publiek op het naleven van de 1,5 meter afstand en op de gewenste looproutes in de straten.

Bezoekers met een visuele beperking kunnen normaal gebruik blijven maken van de vaste geleidelijnen die in de bestrating zijn aangebracht. Enige gewenning vragen de maatregelen rond de fiets. Voor de doorstroming en de veiligheid mag deze niet worden meegenomen en gestald in het voetgangersgebied.

Fietsvakken
Direct buiten het voetgangersgebied zijn speciale fietsparkeervakken gemaakt, waar bezoekers aan de binnenstad hun fiets kunnen stallen. De vakken zijn gemarkeerd met witte lijnen en fietsiconen. De locaties zijn:

- Laat ter hoogte van Primark
- Laat ter hoogte van de Kruitvat
- Laat ter hoogte van Eazie
- Laat ter hoogte van Perry Sport
- Laat ter hoogte van ING (kruising Koorstraat)
- Van den Boschstraat (naast de Hema)
- Gedempte Nieuwesloot ter hoogte van Rabobank

Om de voetgangers voldoende ruimte te geven is het niet toegestaan om fietsen op andere plaatsen te stallen. De fietsvakken zijn in beginsel tijdelijk. Naast coronamaatregel vormen de fietsvakken een pilot voor het gebruik van fietsvakken in de toekomst. Naast de fietsvakken is parkeren uiteraard ook mogelijk in de ondergrondse fietsenstalling op het Canadaplein.

Te druk?
Met de voor veel inwoners lange weekenden van Hemelvaart en Pinksteren voor de deur is, zeker bij mooi weer, drukte te verwachten. Bezoek wordt daarom gevraagd vooral op rustige momenten naar de stad te komen, het liefst in de ochtend of door de week. Wordt het op een bepaald moment te druk, dan wordt bezoekers op de tekstkarren bij de toegang naar de stad gevraagd om te keren en de binnenstad later te bezoeken.

Samenwerken aan veiligheid
Met het versoepelen van de coronamaatregelen neemt de drukte in Alkmaar toe. Om het bezoek aan de binnenstad veilig te laten verlopen werken ondernemersvereniging Alkmaars Bolwerk, Ondernemend Alkmaar, Alkmaar Marketing en Gemeente Alkmaar intensief samen. Gezamenlijk evalueren zij de genomen maatregelen en sturen deze zo nodig bij. Gezondheid en veiligheid staan daarbij voorop.