HEILOO - De gemeente Heiloo sluit zich per 1 januari 2019 aan bij de Omgevingsraad Schiphol. Door de groei van het vliegverkeer is de gemeente binnen de geluidszone van Schiphol van 48 decibel komen te liggen. Hierdoor voldeed Heiloo aan de eisen om lid te worden van de Omgevingsraad.

Heiloo houdt zich al langer bezig met klachten over de vlieghinder van Schiphol. Zij werkt met zeven andere gemeenten in de regio intensief samen. In 2016 is een geluidsmeetpost op het gemeentehuis geïnstalleerd.

Wethouder Rob Opdam van Heiloo is blij dat Heiloo nu ook bij de Omgevingsraad is aangesloten. "We grijpen deze kans met beide handen aan. Als lid van de raad word je beter geïnformeerd en kom je dichter op het bestuurlijke overleg te zitten. Dat is van groot belang omdat er veel meldingen van vlieghinder afkomstig zijn uit onze gemeente. Sinds enkele jaren voeren wij continu de ranglijsten van melders van vlieghinder aan."

Platform
De Omgevingsraad Schiphol is drie jaar geleden opgezet. Het is een platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties. De Omgevingsraad Schiphol heeft tot doel een duurzame ontwikkeling, inpassing en gebruik van de luchthaven Schiphol in haar omgeving te bevorderen.

Inwoners van de gemeente kunnen ook zelfstandig met een vertegenwoordiging in de Omgevingsraad komen. Meer informatie via omgevingsraadschiphol.nl.