ALKMAAR - Het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Alkmaar kennen samen €120.000 subsidie per jaar toe voor cultuureducatie in het onderwijs. De toekenning van deze subsidie betekent voor de komende vier jaar een investering van bijna een half miljoen in cultuureducatie. De subsidie is aangevraagd onder aanvoering van Artiance.

De € 120.000 subsidie wordt voor 50% gefinancierd door Fonds voor Cultuurparticipatie en 50% door de gemeente Alkmaar. Door de toekenning van deze subsidie kunnen alle basisscholen in Alkmaar deelnemen aan het nieuwe programma van Cultuureducatie met Kwaliteit. Cultuurwethouder Anjo van de Ven (OPA): "Deze toekenning is echt goed nieuws. Op deze jonge leeftijd met kunst en cultuur bezig te zijn geeft je een mooie basis voor de toekomst. Kunst maakt je wendbaar, flexibel en creatief."

Samen aan de slag in het onderwijs

Samen met bureau Cultuurprimair, het loket voor cultuureducatie, en de culturele instellingen gaan de scholen aan de slag om de kwaliteit van hun cultuuronderwijs verbeteren. Door het meerjarige programma wordt cultuuronderwijs meer dan een bezoekje aan een museum of een creatieve les: de school ontwikkelt vanuit de eigen visie op cultuur een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma.