BERGEN - De gemeente Bergen laat de komende periode onderhoud aan het asfalt uitvoeren door de firma Min. De werkzaamheden vinden plaats in juli en oktober.

Tussen 24 en 28 juli wordt de Herenweg vanaf de randweg tot Herenweg 70 in Egmond-Binnen voorzien van een nieuwe asfaltlaag. In dezelfde periode wordt het fietspad Koninginneweg – Landweg in Bergen op verschillende plaatsen opgeknapt.

Tussen 2 en 13 oktober 2017 worden de volgende asfaltwegen in Egmond aan Zee voorzien van een nieuwe asfaltlaag: Boulevard Ingenieur de Vassy, Wilhelminastraat, Trompstraat, Voorstraat, Sportlaan, Dokter Wiardi Beckmanlaan en Zwartendijk.

Overig werk

Op verschillende plekken in de gemeente worden nog kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het herstellen van slechte plekken en het vullen van scheuren. Deze worden met wegenverf aangegeven.

Planning

De exacte dag en tijd van de werkzaamheden zijn nu nog onbekend. Alleen de periode is bekend. De planning is afhankelijk van het weer.

Aanwonenden en belanghebbenden worden door de aannemer schriftelijk geïnformeerd.