BERGEN - De gemeenteraad van Bergen heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar verbetering van de bestuurscultuur. Voor de begeleiding van dit traject is adviesbureau BMC ingehuurd. Het is de bedoeling het traject dit jaar af te ronden en een openbare behandeling van de uitkomsten te houden in een raadsvergadering begin 2019.

Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Bergen, in grote meerderheid, een motie over “Onderzoek bestuurscultuur” aangenomen. In deze motie kreeg het presidium (vergadering van alle fractievoorzitters en voorzitter gemeenteraad) de opdracht om een extern bureau de opdracht te verlenen om onderzoek te doen naar het ontstaan van de huidige bestuurscultuur en om oplossingen aan te dragen om de onderliggende oorzaken aan te pakken zodat de bestuurlijke verhoudingen in de gemeente Bergen worden genormaliseerd.