ALKMAAR - De gemeenteraad van Alkmaar heeft op 12 januari jl. op voordracht van de fractie van het CDA de heer Robert (R.G.) Te Beest benoemd tot wethouder.


De afgelopen zestien weken verving Te Beest wethouder Marcel van Zon tijdens zijn afwezigheid in verband met persoonlijke omstandigheden. Deze vervanging liep tot 12 januari. Nu Van Zon ontslag heeft genomen heeft de raad Te Beest als zijn definitieve vervanger aangewezen.

Verder is Robert Te Beest namens Alkmaar benoemd als lid in de gemeenschappelijke regelingen VVI Alkmaar e.o. en Geestmerambacht en als plaatsvervangend lid in het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.