ALKMAAR - Afgelopen week sloten de gemeenten Alkmaar en Castricum en woningcorporatie Woonwaard een overeenkomst voor het beheer van het regionaal wooncentrum, de voormalige Vluchthoef, aan de Picassolaan in Alkmaar.


Woningcorporatie Woonwaard verzorgt het beheer van het appartementencomplex samen met de gemeente Alkmaar, die onlangs het eigendom van complex overnam van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers. Tijdens een werkbezoek aan het regionaal wooncentrum van wethouder Paul Slettenhaar van Castricum, wethouder Pieter Dijkman van Alkmaar en bestuurder Joke van den Berg van Woonwaard werd een naambord onthuld en de overeenkomst ondertekend.

Joke van den Berg, bestuurder van woningcorporatie Woonwaard: Wij werken graag mee om het tijdelijk wooncentrum een thuis te laten worden waar mensen een goede start kunnen maken als nieuwe inwoners"

Regionaal wooncentrum Picassolaan

In de appartementen aan de Picassolaan wonen in de periode tot en met december 2023 Alkmaarse en Castricumse statushouders die een definitieve woonplek zoeken in Alkmaar en Castricum. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Met het tijdelijk wooncentrum kan de regio de taak van het Rijk om deze statushouders te huisvesten sneller invullen en wordt voorkomen dat de vraag naar woningen nog verder oploopt. Ook kunnen de statushouders sneller beginnen met onder andere hun inburgering, onderwijs, participatie. In het complex komen ook acht appartementen voor spoedzoekers van de gemeente Alkmaar. Spoedzoekers zijn woningzoekenden met een hoge verhuisurgentie die geen urgentieverklaring krijgen.

Paul Slettenhaar, wethouder gemeente Castricum: “Fijn dat we in de samenwerking met Alkmaar statushouders zo goed tijdelijk kunnen huisvesten, het probleem van woningnood is groot, creatieve oplossingen blijven nodig”.

Omvormen naar een reguliere woonwijk

Zoals vastgelegd in de regionale bestuursovereenkomst van 22 december 2021 hebben de gemeenten Alkmaar en Castricum de opdracht om in de loop van de twee jaar huisvesting te vinden of te ontwikkelen voor de mensen die niet zelf een definitieve woning hebben gevonden. Na die twee jaar gaat de gemeente Alkmaar het tijdelijk wooncentrum omvormen naar een reguliere woonwijk voor Alkmaarse inwoners.

Wethouder Pieter Dijkman zegt over de omvorming: “We starten hierover in mei de participatie met de wijk. Aansluitend volgen de voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwe woonwijk.”