ALKMAAR - Het college van B&W van Alkmaar heeft met ingang van 15 april 2020 op een groot deel van Overstad de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toegepast voor de duur van 3 maanden. Grondeigenaren die grond in het gebied willen verkopen moeten daardoor de grond als eerste aan de gemeente aanbieden, waardoor de gemeente meer de regie krijgt in de ontwikkeling van Overstad. De gemeenteraad wordt in de raad van 25 juni a.s. voorgesteld deze termijn met 3 jaar te verlengen.

Na het vaststellen van het Omgevingsbeeld Kanaalzone door de gemeenteraad en het Ontwikkelbeeld Overstad in juli 2019 bouwt Alkmaar verder aan haar toekomst. De doorontwikkeling van Overstad is één van de speerpunten binnen de Kanaalzone. De gemeente Alkmaar heeft de ambitie om Overstad te ontwikkelen tot een hoogstedelijk gebied met een grote mix van functies zoals nu al in gang is gezet in de deelgebieden Ringerskwartier en Dockside. In Overstad is in de toekomst ruimte voor 2.500 woningen en 240.000m2 werken, detailhandel en leisure en sociaalmaatschappelijke voorzieningen.

Met het gemeentelijk voorkeursrecht moeten grondeigenaren die hun gronden willen verkopen deze in eerste instantie aan de gemeente aanbieden. Het doel van de gemeente Alkmaar is de regie te houden bij de ontwikkeling van de locatie. Door de regie in handen te houden heeft de gemeente de beste mogelijkheden om de doelstellingen van het plan te realiseren, grondspeculatie tegen te gaan en een versnelling van de realisatie van een hoogstedelijk gebied aan te jagen met een optimale mix van functies. Dit maakt het voor de gemeente Alkmaar eventueel ook mogelijk zelf actief op te treden bij de ontwikkeling van deze gronden.

Verantwoordelijk wethouder Paul Verbruggen is helder over het waarom van dit besluit: “De gemeente heeft op Overstad een strategische grondpositie. Het vestigen van Wvg is nadrukkelijk ook een uitnodiging aan grondeigenaren op Overstad om samen de ontwikkeling van het gebied vorm te geven. Daarmee wil het College mede invulling geven aan het realiseren van hoognodige nieuwe, betaalbare woningen in Alkmaar”.