ALKMAAR - Gemeente Alkmaar heeft onderzoek laten doen naar de oorzaak van een onregelmatigheid in een mailaccount. De afwijking kwam eind vorig jaar aan het licht en komt door het klikken op een phishingmail. Als gevolg hiervan was deze mailbox enige tijd toegankelijk en zijn er mails bekeken door onbevoegden. Het is niet te achterhalen wat er met de gegevens uit de mails is gebeurd. Gemeente heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aangifte bij politie.

Direct na het ontdekken van de onregelmatigheid zijn er extra maatregelen genomen en is de situatie veiliggesteld. Gemeente Alkmaar betreurt het voorval ten zeerste. Beveiliging en het optimaliseren van alle gemeentelijke systemen en in het bijzonder persoonsgegevens hebben immers de hoogste prioriteit. Inwoners van wie mogelijk gegevens betrokken zijn, worden persoonlijk geïnformeerd. In het onderzoek kwamen ook enkele andere inlogacties op andere mailaccounts vanaf verdachte IP-adressen uit het verleden naar voren. Er is geen relatie tot de phishingmailactie van eind vorig jaar. Deze inlogacties geven geen aanleiding tot nadere actie. Dit alles in afstemming met de AP.

Verder worden inwoners gevraagd alert te zijn op verdachte e-mails en eventueel misbruik van persoonsgegevens. Inwoners met vragen, kunnen voor informatie terecht op de website van de gemeente.