ALKMAAR - Gemeente Alkmaar wordt per 1 april eigenaar van het complex Picassolaan 9 te Alkmaar, de voormalige Vluchthoef. Tot eind 2023 wordt het complex gebruikt als tijdelijk wooncentrum voor de opvang van statushouders.

Het college besloot op 25 januari 2022 om de locatie Picassolaan 9 te kopen van het Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA). Op 17 maart 2022 stemde de gemeenteraad in met de koopovereenkomst. De locatie wordt tot eind 2023 gebruikt als een tijdelijk wooncentrum voor de opvang van statushouders en voor spoedzoekers. Na deze periode wordt op de locatie een nieuwe woonwijk gerealiseerd. De voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwe woonwijk starten inclusief participatie met de wijk.

Wethouder Pieter Dijkman van Wonen is ingenomen met de aankoop :“Ik ben blij dat we als college op deze locatie een nieuwe woonwijk gaan realiseren. Met nieuwe en duurzame woningen, waar in De Hoef veel belangstelling voor bestaat. Tot dat moment, eind 2023, wordt het wooncentrum gebruikt voor de huisvesting van statushouders.” Wethouder wonen Pieter Dijkman