ALKMAAR - Op dit moment wordt in opdracht van de gemeente Alkmaar onderzoek gedaan naar de horecasector. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de mening van inwoners over horecabedrijven in Alkmaar. Zo kunnen de gemeente en horecaondernemers nog beter op de wensen en behoeften van de inwoners inspelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Expertisecentrum Horeca. De horeca zelf wordt ook betrokken in dit onderzoek.

Enquête naar mening inwoners
Wat vindt u van de horeca in Alkmaar? Ontbreken er voor u bepaalde type bedrijven? Wat kan/moet er beter? Dit zijn vragen waar gemeente Alkmaar graag een antwoord op wil weten. Daarom is er een online vragenlijst samengesteld. De enquête is te vinden op www.startvragenlijst.nl/alkmaar. De vragenlijst is er in het Nederlands en in het Engels. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten. De enquête kan tot 14 november 2021 worden ingevuld.

Voor de versterking van het voorzieningenniveau is actueel inzicht in de horecabranche noodzakelijk. Het gaat om gerichte informatie over de wijze waarop het aanbod en de behoefte van inwoners en bezoekers nog beter op elkaar kunnen aansluiten. Alkmaar wil een aantrekkelijke stad zijn voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Dit onderzoek helpt ons daarbij, voor nu en in de toekomst. Wethouder economische zaken Pieter Dijkman

Nauwe samenwerking met horeca

De gemeente Alkmaar werkt nauw samen met horecaondernemers en centrummanagers aan dit onderzoek. Samen proberen ze de horecastructuur en benodigde acties in beeld te krijgen. Die zijn nodig om de binnenstad en Overstad toekomstbestendig, leefbaar en aantrekkelijk te houden voor ondernemers, bezoekers en bewoners. Daarmee geeft het richting aan het te voeren ruimtelijk-economisch beleid voor de binnenstad en Overstad wat ook rekening houdt met de ambitie voor de verdere ontwikkeling van het Alkmaars kanaal.