ALKMAAR - Het college heeft besloten om in het Clarissenbolwerk strenger te gaan handhaven op bezoekers die geluidsoverlast veroorzaken. Ook barbecueën of het stoken van vuur wordt voorlopig niet meer toegestaan. Daarnaast wordt het voor handhaving en politie mogelijk om verblijfsontzeggingen uit te delen aan personen die aanhoudend overlast veroorzaken in het park. Deze maatregelen worden genomen om de overlast voor de omwonenden terug te brengen.

“Het Bolwerk is een aantrekkelijke plek om met mooi weer te recreëren. Dat moet ook kunnen, maar dan wel zonder gedoe voor de omwonenden. We hebben de laatste weken intensief gesproken met de omwonenden. Ik heb er vertrouwen in dat deze extra maatregelen voldoende mogelijkheden bieden om de overlast terug te dringen. Wij blijven in gesprek.”, aldus burgemeester Bruinooge.

Handtekeningen
Begin juli heeft een grote groep omwonenden van het Bolwerk (comité Parkgeest) handtekeningen overhandigd aan het college en aangegeven dat zij overlast van de bezoekers aan het park ervaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om geluidsoverlast in de nachtelijke uren, wildplassen en vervuiling van het park. Dat is mede de reden om op een aantal onderdelen strenger te gaan handhaven.

Spelregels
In het park zijn borden geplaatst met daarop enkele spelregels voor het gebruik van het park. Het doel daarvan is om de bezoekers erop te wijzen om rekening te houden met de omwonenden. Handhaving en Politie zorgen in de zomerperiode voor extra surveillance in het gebied.

Evaluatie
Na de zomer worden de maatregelen geëvalueerd en de uitkomsten daarvan worden met de bewoners afgestemd.