BERGEN - De gemeente Bergen heeft donderdag 2 februari met de Stichting Hafre Productions een overeenkomst gesloten voor het pand Slotweg 42 in Egmond aan den Hoef, beter bekend als Hoeve Overslot. Wethouder Hugo Snabilie zette zijn handtekening namens de gemeente, Hans van den Berg tekende namens Hafre.

Dit betekent dat de Stichting Hafre voorlopig in Hoeve Overslot kan blijven en de hoeve kan blijven gebruiken op de huidige wijze. Conform de motie van de gemeenteraad van 27 oktober 2016 wordt de overeenkomst niet eerder opgezegd dan wanneer de gemeenteraad zowel de kaders als een toekomstig plan voor het Slotkwartier heeft vastgesteld.

De gemeente had in de zomer van 2016 de lopende overeenkomst opgezegd, omdat er geen overeenstemming werd bereikt over een nieuwe overeenkomst. De gemeenteraad nam vervolgens op 27 oktober 2016 unaniem een motie aan waarin het college werd opgedragen Hafre een nieuwe overeenkomst voor te leggen. In december en januari hebben constructieve gesprekken over de overeenkomst plaatsgevonden en is een voor beide partijen acceptabele overeenkomst opgesteld.

Het ondertekenen van de overeenkomst ziet wethouder Snabilie als een bezegeling van het herstelde vertrouwen. Beide partijen zien dit tevens als basis om met elkaar en andere partijen verder te werken aan een nog mooiere toekomst van het Slotkwartier.