BERGEN - Het college van Bergen heeft onlangs besloten wederom subsidie beschikbaar te stellen voor het ‘opplussen’ van woningen. De regeling van vorig jaar krijgt daarmee een vervolg. De regeling wordt verlengd tot 31 december 2019. Er is maximaal €40.000,- beschikbaar.


Het doel van de regeling is het stimuleren dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De gemeente Bergen stelt geld ter beschikking aan huiseigenaren vanaf 55 jaar en mensen met een lichte functiebeperking, die kleine aanpassingen willen doen aan hun huis. Het gaat om aanpassingen die het huis veiliger en comfortabeler maken voor de ouder wordende inwoner, zoals een handgreep in de wc of anti-sliptegels in de douche. Wie voldoet aan de voorwaarden kan 50% van de gemaakte kosten vergoed krijgen met een minimum van € 250,- tot maximum van € 750,-.

Evaluatie 2017
De gemeente heeft de regeling van vorig jaar geëvalueerd. Hieruit blijkt dat tachtig inwoners van Bergen interesse hadden en dat zestig personen bezoek hebben gehad van een vrijwilliger van de stichting Welzijn Bergen. Hiervan hebben uiteindelijk dertig mensen aanpassingen in hun woning gedaan in het kader van dit project. Hiermee was €20.929,-- gemoeid. Er was € 49.360,-- beschikbaar.

Zelfde regeling
De regeling wordt net zoals in 2017 opgezet. De Stichting Welzijn Bergen zorgt met hulp van vrijwilligers voor de uitvoering.

Als u aanpassingen in de woning wil doen, en als u wil weten of u in aanmerking komt voor subsidie, dan kan u contact opnemen met de Stichting Welzijn Bergen, tel. 072-5093265.