BERGEN - De Beeck is na de brand van afgelopen weekend volledig ontoegankelijk. De gemeente heeft extra maatregelen getroffen om het gebouw te beveiligen. Daarnaast wordt er aangifte gedaan omdat er sporen zijn aangetroffen die duiden op de mogelijkheid van brandstichting.

Om het gebouw zijn hekken geplaatst, er is een beveiliger aanwezig en er is extra cameratoezicht. De gemeente start zo snel mogelijk met de sloop- en opruimwerkzaamheden. Hiervoor wordt een sloopbedrijf ingezet.

In overleg met Holland Sport zijn er voor alle gebruikers uitwijkmogelijkheden bedacht. Zo vond afgelopen weekend het afzwemmen al plaats in de Hoornse Vaart. De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies van Bergen worden voorlopig gehouden in de Blinkerd te Schoorl. Ook de commissie bestemmingsplannen van dinsdag 17 oktober 2017 en de Algemene Raadscommissie van donderdag 19 oktober 2017 worden gehouden in de Blinkerd (zie ook eerder persbericht)

Burgemeester Hafkamp was vanmorgen met de brandweer bij de Beeck: ,,De brand heeft natuurlijk een enorme impact op de directe omgeving, maar ook op iedereen die met plezier gebruik maakte van het zwembad en de zalen. Er zijn ook spullen verloren gegaan die de gebruikers dierbaar waren, van biljarttafel tot balletjurk. Dat vind ik spijtig.”

De burgemeester geeft aan dat ze waardering heeft voor hoe voortvarend er het afgelopen weekend gewerkt is: ,,De brandweerkorpsen van onze gemeente en uit onze regio hebben keihard gewerkt, samen met onze buitendienst. Zij verdienen de complimenten, maar dat geldt ook voor Holland Sport. Zij zijn direct van start gegaan met tijdelijke vervangende ruimten voor de verenigingen. Die hebben het sporthart op de juiste plaats.”

Woensdagavond wordt er door de gemeente en Holland Sport een informatieavond voor huurders van de Beeck georganiseerd. Ze worden hiervoor per mail en/of brief uitgenodigd.