De gemeente Alkmaar zet samen met horecaondernemers in op het verminderen van geluidsoverlast in de binnenstad. Hiervoor heeft de gemeente een brief gestuurd naar de horecaondernemers van met name het Waagplein en de Platte Stenenbrug.

Het nieuwe horecabeleid, met vrije sluitingstijden, is een uitwerking van het coalitieakkoord om Alkmaar zo bruisend mogelijk te maken. Met het vrijstellen van de sluitingstijden is afgesproken dat het nieuwe beleid meerdere keren wordt geëvalueerd. Tijdens de eerste evaluatie gaven omwonenden aan met name geluidsoverlast door openstaande deuren van horecagelegenheden te ervaren.

In een brief aan horecaondernemers vraagt de gemeente Alkmaar om rekening te houden met omwonenden. Deze overlast kan met eenvoudige maatregelen fors worden teruggedrongen. Zo wordt onder andere gevraagd om de dubbele deuren te sluiten als er binnen muziek wordt gespeeld.