ALKMAAR - De Hortus in Alkmaar huurt diverse percelen grond die gezamenlijk de Hortus vormen. De eigenaar van het perceel waarop de productietuin is gesitueerd heeft aangegeven deze grond te willen ontwikkelen. Voor het behoud van deze kavel heeft de Hortus een beroep gedaan op de gemeente voor hulp. De gemeente heeft niet de middelen om dit stuk grond te kopen, maar biedt de Hortus wel een ander perceel te huur aan als productietuin.

Dankzij fondsenwerving heeft de Hortus de mogelijkheid gekregen om het perceel waar hun entree op is gesitueerd aan te kopen. Helaas hebben zij onvoldoende middelen om ook het perceel waar de productietuin op gesitueerd is aan te kopen of commercieel te huren. De Hortus heeft daarom het college van B&W verzocht om het perceel te verwerven door middel van ruiling.

Naar aanleiding van het verzoek van de Hortus heeft het college nogmaals uitgebreid onderzocht of het financieel haalbaar is om het perceel te verwerven. Het college is zich bewust van het maatschappelijk en ecologisch belang van de Hortus. Helaas is de waarde van het perceel meer dan 1 miljoen en is er binnen de gemeentelijke begroting geen ruimte om dat bedrag vrij te maken.

Ook heeft het college onderzocht of er een alternatieve locatie is voor de productietuin. De mogelijkheid bestaat om een kleiner perceel gemeentegrond te huren in de nabijheid van de Hortus. De Hortus heeft wel 3 jaar de tijd nodig om het perceel geschikt te krijgen voor productie in verband met certificering. Om die periode te overbruggen heeft het college besloten om € 100.000,- verspreid over 3 jaar beschikbaar te stellen aan de Hortus.

Wethouder Paul Verbruggen: “De gemeente Alkmaar is trots op de Hortus en de bijzondere productietuin. We hebben er alles aan gedaan om een goede oplossing te vinden en zijn dan ook blij dat we samen met de Hortus een oplossing hebben gevonden om de tuin voor de toekomst te behouden.”

Hortus voorzitter Hans Cornelisse: “Het is fijn om te merken dat de gemeente met ons meedenkt en oplossingen aandraagt om de Hortus in Alkmaar te behouden. Wij hadden de tuin het liefst op de huidige kavels bij elkaar gehouden vanwege doorontwikkeling van de tuin, maar dat neemt niet weg dat we blij zijn met het aanbod van de gemeente.”