ALKMAAR - In het AZ-stadion deze keer geen handtekening van een nieuwe speler, maar van een Alkmaars wethouder. Onder de nieuwe stadionboog ondertekenden Pieter Dijkman en AZ-directeur Robert Eenhoorn het convenant Samenwerking. Daarin onder andere afspraken over communicatie, maatschappelijke thema’s en gebiedsontwikkeling.

Waar een goede samenwerking toe kan leiden, werd afgelopen woensdag wel helder bij het hijsen van de Mega Truss. Een enorme operatie. Dat zag ook wethouder Dijkman:

"Een knap staaltje werk. Het is geweldig dat onze gezamenlijke inspanning tot dit soort mooie resultaten kan leiden"
Wethouder Dijkman

De algemeen directeur van AZ onderschrijft dat:

Voor iedere betaald voetbalorganisatie is een goede verstandhouding van essentieel belang. Deze samenwerkingsverklaring is weer een mooie stap naar een wederzijdse toekomstvisie en een sterkere onderlinge samenwerking.”
Robert Eenhoorn, AZ

Naast het samenwerkingsconvenant werden eerder al de convenanten Voetbal & Veiligheid en Bedrijventerrein Boekelermeer ondertekend. Na de formele handelingen overhandigden burgemeester Roemer en wethouder Dijkman de AZ-voorman een artwork van het vernieuwde stadion van voetbalkunstenaar Barry Pirovano.

Een blijk van waardering voor de samenwerking, maar ook het markeren van een mijlpaal. Binnenkort hopelijk ook weer supporters in dit mooie en veilige stadion.”
Wethouder Dijkman